Region Midtjylland ønsker tilbud på 1 stk. laserenhed til Århus Universitetshospital, Skejby, Urinvejskirurgisk Afdeling K. Udstyret skal primært anvendes til stenknusning (lithotripsi). Herudover ønskes udstyret anvendt til skæring og koagulation i øvre urinveje.

Beskrivelse af opgaven
Der ønskes indkøbt 1 stk. laserenhed. Udstyret skal primært anvendes til stenknusning (lithotripsi). Herudover ønskes udstyret anvendt til skæring og koagulation i øvre urinveje.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Urinvejskirurgisk afdeling K det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen vises i % efter de enkelte kriterier):

• Pris 30 %
• Funktionalitet og kvalitet: 30 %
• Bruger og betjeningsvenlighed: 20 %
• Driftsikkerhed og service: 20 %

Filerne til annonceringen kan hentes samlet som ét dokument her (Zip 159 kb) - eller enkeltvis herunder:

Kravspecifikation for udstyret (Word 93 kb).

Der skal afgives Tro- og Loveerklæring (Word 70 kb).

Der indkøbes i henhold til Århus Amts Standardbetingelser (Pdf 97 kb) suppleret af bilag H (word 73 kb).

Udkast til forventet kontrakt (Word 388 kb).

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til:
Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N.
Mrk: projektnr. 2047

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:
Medicoingeniør Gitte Skov-Madsen
Mail: Gitte.Skov-Madsen@stab.rm.dk
Tlf.: 8949 8510

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kon-taktpersoner:
Medicoingeniør Gitte Skov-Madsen gitte.skov-madsen@stab.rm.dk  
Projektsekretær Helle Slotsdal helle.slotsdal@stab.rm.dk  

Frist for modtagelse af tilbud:
Tirsdag den 9. juni 2009 kl. 12.00

Spørgsmål og svar offentliggjort den 28. maj 2009:
Spørgsmål og svar (word 91,5 kb).


  • Publiceret: 13.05.09.
  • Revideret: 28.05.09