Region Midtjylland ønsker at indgå lejeaftale om indsættelse af døgndækkende udrykningskøretøj udstyret som akutbil. Køretøjet skal have udkørsel fra Regionshospitalet i Viborg.

Region Midtjylland ønsker at indgå lejeaftale om indsættelse af døgndækkende udrykningskøretøj udstyret som akutbil. Køretøjet skal have udkørsel fra Regionshospitalet i Viborg.

Mindstekrav:
Udrykningskøretøjet udstyres med relevant oppakning og andet behandlings- og kommunikations-udstyr herunder monitoreringsudstyr, samt mobiltelefoner og personsøgere inkl. service til sundhedsfagligt personale. Udrykningskøretøjet (Mercedes ML 270/320) bemandes med en ambulancebehandler niveau II, lægeassistentuddannet, der fungerer som chauffør og assistent for lægen døgnet rundt. Region Midtjylland varetager bemanding med læge. 

I muligt omfang skal ambulancebehandleren uden yderligere beregning kunne integreres i passende opgavevaretagelse på hospitalet.

Bilens bemaling skal følge de af Region Midtjylland til enhver tid anviste farvekoder.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Det samlet set mest fordelagtige tilbud. Heri indgår bl.a. vurdering af pris, lejevilkår, leveringstidspunkt, ydelsessikkerhed, sundhedsfaglig kvalifikation og -kvalitet mv.

Varighed:
Der ønskes som udgangspunkt indgået en løbende lejeaftale med 6 måneders opsigelsesvarsel. Leverandøren varetager løbende de investerings-, drifts- og forsikringsmæssige forhold vedr. udrykningskøretøjet og ambulancebehandleren.

Politisk godkendelse:
Der gøres opmærksom på, at indgåelse af den annoncerede lejeaftale baserer sig på politisk godkendelse i Regionsrådet for Region Midtjylland mødet den 18. marts 2009.

Leveringstidspunkt:
L
everingen skal ske per 1. juni 2009.

Tilbudsfrist:
Frist for modtagelse af tilbud: 5. maj 2009 kl. 12.00.

Supplerende oplysninger:

Adresse for modtagelse af tilbud:
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Att.: Præhospital 

Ved aflevering:
Tilbud modtages som papirudgave og/eller elektronisk via mail til: else.ammitzboell@stab.rm.dk

Mærk. ”Fortroligt vedr. akutbiler”. 

Kontaktpersoner:
Driftchef Else Ammitzbøll Rasmussen mail: else.ammitzboell@stab.rm.dk eller
Præhospitalleder Erika Frischknecht Christensen mail: erika.christensen@stab.rm.dk

 


  • Publiceret: 22.04.09.
  • Revideret: