Region Midtjylland ønsker at indgå lejeaftale om indsættelse af udrykningskøretøj udstyret som akutbil. I dag er der aftale vedr. ambulancebehandler niveau II og lægeassistentuddannet (chauffør)/bil i tidsrummet 7.45-15.00 på hverdage med entreprenør. Ordningen ønskes gjort døgndækkende året rundt, og aftale gælder således udvidelsen i det resterende tidsrum.

Region Midtjylland ønsker at indgå lejeaftale om indsættelse af udrykningskøretøj udstyret som akutbil. I dag er der aftale vedr. ambulancebehandler niveau II og lægeassistentuddannet (chauffør)/bil i tidsrummet 7.45-15.00 på hverdage med entreprenør. Ordningen ønskes gjort døgndækkende året rundt, og aftale gælder således udvidelsen i det resterende tidsrum.

Mindstekrav:
Udrykningskøretøjet udstyres med relevant oppakning og andet behandlings- og kommunikationsudstyr, herunder monitoreringsudstyr og respirator inkl. service, samt mobiltelefoner og personsøgere inkl. service til sundhedsfagligt personale. Udrykningskøretøjet (Mercedes ML 270/320) bemandes med en ambulancebehandler niveau II, lægeassistentuddannet, der fungerer som chauffør og assistent for lægen. Region Midtjylland varetager bemanding med læge.

Bilens bemaling skal følge de af Region Midtjylland til enhver tid anviste farvekoder.

Udrykningskøretøjet skal være hjemmehørende på en (evt. to/skiftende) efter nærmere aftale geografisk base, hvorfra enheden rykker ud og returnerer efter endt opgaveløsning.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Det samlet set mest fordelagtige tilbud. Heri indgår bl.a. vurdering af pris, lejevilkår, leveringstidspunkt, ydelsessikkerhed, sundhedsfaglig kvalifikation og - kvalitet mv.

Varighed:
Der ønskes som udgangspunkt indgået en løbende lejeaftale med 6 måneders opsigelsesvarsel. Leverandøren varetager løbende de investerings-, drifts- og forsikringsmæssige forhold vedr. udrykningskøretøjet og ambulancebehandleren.

Politisk godkendelse:
Der gøres opmærksom på, at indgåelse af den annoncerede lejeaftale baserer sig på politisk godkendelse i Regionsrådet for Region Midtjylland på mødet den 18. marts 2009.

Leveringstidspunkt:
Leveringen skal ske per 1. juni 2009.

Tilbudsfrist:
Frist for modtagelse af tilbud: 5. maj 2009 kl. 12.00,

Supplerende oplysninger:

Adresse for modtagelse af tilbud:
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Att.: Præhospital

Ved aflevering:
Tilbud modtages som papirudgave og/eller elektronisk via mail til: else.ammitzboell@stab.rm.dk

Mærk. ”Fortroligt vedr. akutbiler”.

Kontaktpersoner:
Driftchef Else Ammitzbøll Rasmussen mail:
else.ammitzboell@stab.rm.dk eller

Præhospitalleder Erika Frischknecht Christensen  mail: erika.christensen@stab.rm.dk

 


  • Publiceret: 22.04.09.
  • Revideret: