Region Midtjylland ønsker at indgå lejeaftale om indsættelse af døgndækkende udrykningskøretøj udstyret som akutbil. Køretøjet skal have udkørsel fra Skive.

Beskrivelse af opgaven:
Region Midtjylland ønsker at indgå lejeaftale om indsættelse af døgndækkende udrykningskøretøj udstyret som akutbil. Køretøjet skal have udkørsel fra Skive.

Mindstekrav:
Udrykningskøretøjet udstyres med relevant oppakning og andet behandlings- og kommunikationsudstyr herunder monitoreringsudstyr, samt mobiltelefoner og personsøgere til sundhedsfagligt personale. Udrykningskøretøjet bemandes med en akutbilsassistent (paramediciner), der fungerer som chauffør og assistent for sygeplejerske i dagtid på hverdage, henholdsvis bemander akutbilen alene. Region Midtjylland varetager bemanding med sygeplejerske.

Akutbilen skal være døgndækkende alle årets dage. I beredskabstiden er udrykningskøretøjet hjemmehørende på en aftalt geografisk base, hvorfra enheden rykker ud og returnerer efter endt opgaveløsning.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Det samlet set mest fordelagtige tilbud. Heri indgår bl.a. vurdering af pris, lejevilkår, leveringstidspunkt, ydelsessikkerhed mv.

Varighed:
Der ønskes som udgangspunkt indgået en lejeaftale på 2 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere 24 måneder. Leverandøren varetager løbende de investerings-, drifts- og forsikringsmæssige forhold vedr. udrykningskøretøjet og akutbilsassistenten (paramedicineren).

Politisk godkendelse:
Der gøres særskilt opmærksom på, at indgåelse af den annoncerede lejeaftale forudsætter politisk godkendelse af den annoncerede ordning i Regionsrådet for Region Midtjylland. Politisk behandling forventes den 18. marts 2009.

Leveringstidspunkt:
Forudsat at den politiske godkendelse foreligger, forventes leveringen at skulle ske per 1. april 2009.

Tilbudsfrist:
Frist for indsendelse af tilbud: Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 12:00.

Supplerende oplysninger:
Tilbudet skal vedlægges underskrevet ”tro-og-love”-erklæring (Word, 69 kb)
Såfremt der kommer rettelser til det offentliggjorte materiale, vil det blive offentliggjort her på siden.

Adresse for modtagelse af tilbud:
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Att.: Præhospital

Ved aflevering:
Tilbud modtages som papirudgave
Mærk. ”Fortroligt vedr. akutbiler”.

Kontaktpersoner:
Driftschef Else Ammitzbøll Rasmussen mail: else.ammitzboell@stab.rm.dk  
Eller Præhospitalleder Erika Frischknecht Christensen mail: erika.christensen@stab.rm.dk  
Eller Frede Dueholm Nørgaard mail: frenoe@rm.dk    • Publiceret: 11.03.09.
  • Revideret: