Region Midtjylland ønsker tilbud på levering af bækkenskyllere til Regionshospitalet Viborg.

Beskrivelse af opgaven:
Tilbud på bækkenskyllere til Regionshospitalet Viborg
Beløbsramme på ca. 430.000 kr.
Kravspecifikationen er vedhæftet (Word, 56 kb)

Kriterier for tildeling af opgaven:
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

  • Pris pr. stk.: 55 %
  • Driftsomkostninger (el, vand, sæbe og afspænding. forbrug pr kørsel skal oplyses): 20 %
  • Leveringstid: 10 %
  • Kursus (beskrives): 5 %
  • Service organisation: 10 %


Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger:
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, som er tilgængelig via denne portal.

Til nedenstående adresse fremsendes 2 eksemplarer i papirform samt elektronisk til:

Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg
Økonomi/planafdelingen
DK-8800 Viborg
Att.: Ann Marie Jeppesen
Tlf.: 8927 2575
Mail: ann.marie.jeppesen@viborg.rm.dk  

Kontaktperson ud over ovennævnte: Maskinmester Jens Pedersen, Teknisk afdeling tlf. 8927 2792. jens.pedersen@viborg.rm.dk  

Frist for modtagelse af tilbud:

Mandag den 23. februar 2009 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger:
Tilbudsgiver skal vedlægge:
Erklæring på tro og love (Pdf, 69 kb) om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra e og f) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, a-c. Erklæringen vedlægges som bilag i udfyldt og underskrevet stand.

For aftalen finder dansk ret anvendelse.

Indkøb og Logistik
Region Midtjylland, Regionshuset Århus
Olof Palmes Allé 15
8200 Århus N.
Tlf. 8728 5720.


  • Publiceret: 02.02.09.
  • Revideret: