Region Midtjylland ønsker tilbud på levering af patientloftlifte til Regionshospitalet Viborg.

Beskrivelse af opgaven:
Tilbud rammeaftale på patientlifte til Regionshospitalet Viborg med levering af 19 patientlifte snarest samt evt. yderligere anskaffelser efter behov i 2009 og 2010.

Priser opgives for de 19 lifte fuldt monteret og igangsat, idet sygehuset alene fremfører el-installation til liftene.

Pris på 1 årlig service/sikkerhedseftersyn opgives som option.

Beskrivelse af service opgives, herunder forventet responstid.

Tilbuddet skal indeholde instruktion/uddannelse på de enkelte afdelinger af plejepersonale samt hospitalets tekniske personale.

Prisen afgives pr. afdeling og samlet.

Priser på vægte og løftestykker i forskellige størrelser opgives.

For køb af yderlige lifte i 2009 og 2010 anføres pris.

Forventet leveringstid og montering efter ordre bedes oplyst.

Kravspecifikationen er vedhæftet (Word, 80 kb).

Kriterier for tildeling af opgaven:
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

Pris: 45 %
Funktionalitet ud fra klinisk personales vurdering: 45 %
Service, ud fra beskrivelse: 10 %

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger:

  • Der er tale om annoncering efter tilbudsloven regler, hvorfor der ikke er yderligere udbudsmateriale.

Der skal dog udfyldes (dateres, evt. stemples og underskrives) en tro og love erklæring, som er vedhæftet.

Til nedenstående adresse fremsendes 2 eksemplarer:

Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg
Økonomi/planafdelingen
8800 Viborg
Att.: Mads G. Holm
Tlf.: 8927 2572
E-mail: Mads.Holm@Viborg.rm.dk

Frist for modtagelse af tilbud:
1. september 2009.

Yderligere oplysninger:
Tilbud afgives i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser af maj 2009 (Pdf, 180 kb).
Oversigt over afdelinger/personer, der kan kontaktes i forbindelse med afgivelse af tilbud, herunder opmåling af rum m.v. (Excel, 25 kb).

Tilbudsgiver skal vedlægge:
Erklæring på tro og love (Word, 73 kb) om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. (Udbudsdirektivets art. 45. stk. 2, litra e og f) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2 litra a-c. Erklæringen vedlægges som bilag i udfyldt og underskrevet stand.

 


  • Publiceret: 27.07.09.
  • Revideret: