Region Midtjylland ønsker tilbud på levering og idriftsættelse af 1 stk. ekkoultralydscanner til Medicinsk Afdeling M, Regionshospital Randers.

Beskrivelse af opgaven:
Levering og idriftsættelse af 1 stk. ekkoultralydsscanner til Medicinsk afdeling M, Regionshospital Randers. Der ønskes en stationær og driftssikker produktionsmaskine med vægt på 2D ekkokardiografiske undersøgelser, men med mulighed for tilkøb af 3D/4D option og prober.

Kravspecifikation er vedhæftet (Word, 91 kb)

Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige
Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love (Word, 70 kb) om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter følgende kriterier:

  • Billedkvalitet: 35 %
  • Funktionalitet og ergonomi: 35 %
  • Pris: 30 %

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger:
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, som er tilgængelig via denne portal.

Yderligere oplysninger vedrørende krav til udstyret kan indhentes hos:

Medicoingeniør Carsten Riis, Medico-teknisk Afdeling, Region Midtjylland.
Telefon 89498510 – carsten.riis@stab.rm.dk  

Tilbuddet skal fremsendes i to eksemplarer samt i elektronisk form til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: projektnr. 2773
Elektronisk dokument til: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kontaktpersoner:

Medicoingeniør Carsten Riis carsten.riis@stab.rm.dk  
Projektsekretær Helle Slotsdal helle.slotsdal@stab.rm.dk  

Frist for modtagelse af tilbud:
Mandag den 16. marts 2009 kl. 12.00.


  • Publiceret: 11.02.09.
  • Revideret: