Region Midtjylland ønsker at indkøbe et massespektrometer med tilhørende software, database og support/back-up, med henblik på identifikation af mikroorganis-mer (Matrix Assisted Laser Desportion/Ionization-Time Of Flight)til Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N. Der ønskes tilbud på: Massespektrometer (MALDI-TOF), software og database med tilhørende abonnement på service og support og opdatering.

Region Midtjylland ønsker at indkøbe et massespektrometer med tilhørende software, database og support/back-up, med henblik på identifikation af mikroorganis-mer (Matrix Assisted Laser Desportion/Ionization-Time Of Flight)til
Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N.

Der ønskes tilbud på:
Massespektrometer (MALDI-TOF), software og database med tilhørende abonnement på service og support og opdatering

Udbudsmaterialet består af:

Materialet kan hentes samlet her (Zip 126 kb)


Tildelingskriterier:
Valg af tilbud vil ske efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af følgende vægtede kriterier (vægtningen vises i % efter de enkelte kriterier):

  • Økonomi 30 %
  • Funktionalitet & Brugervenlighed 30 %
  • Uddannelse 10 %
  • IT/software & service 30 %

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser.


Kontaktoplysninger:
Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:
Overlæge Niels Nørskov-Lauritsen/ nielnoer@rm.dk   Tlf. +45 8949 5603
Medicoingeniør Rikke Koch Jensen/ rikke.jensen2@stab.rm.dk  Tlf. +45 8949 8510

Tilbuddet fremsendes i 2 papir eksemplarer samt ét elektronisk eksemplar (pr. mail/på USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510.
Mrk: projektnr. 4548 

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kontaktpersoner:
Medicoinngeiør Rikke Koch Jensen rikke.jensen2@mta.rm.dk  
Projektsekretær Helle Slotsdal helle.slotsdal@stab.rm.dk  

Tilbudsfrist:
Onsdag den 30. september 2009 kl. 12.00

 


  • Publiceret: 09.09.09.
  • Revideret: