Region Midtjylland ønsker at anskaffe 2 stk. mid-range ultralydsscannere, til brug ved muskulo-skeletale / reumatologiske undersøgelser (B-Mode/Doppler) på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Reumatologisk afdeling U, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C.

Region Midtjylland ønsker at anskaffe 2 stk. mid-range ultralydsscannere, til brug ved muskulo-skeletale / reumatologiske undersøgelser (B-Mode/Doppler) på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Reumatologisk afdeling U, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C.

Udbudsmaterialet består af:

Hent det samlede materiale her (Zip 133 kb)


Kriterier for tildeling af opgaven:

Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelag-tige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet (prober, billedkvalitet, udvidelsesmuligheder mv.) 40 %
  • Ergonomi, Brugervenlighed 30%
  • Økonomi 30 %

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser.
 
Kontaktoplysninger:

Tilbuddet skal fremsendes i 2 papir eksemplarer samt i elektronisk form (USB/CD-ROM eller pr. mail til MTA-kontaktpersoner) til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital Skejby
Brendstrupgaardsvej 100
8200 Århus N.
MRK ”projekt 4868”

Kontaktpersoner, Medico-teknisk Afd. – Telefon 8949 8510
Projektsekretær Helle Slotsdal E-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk  
Medicoingeniør Carsten Riis E-mail: carsten.riis@stab.rm.dk 

Klinisk Kontaktperson:
Overlæge, klinisk lektor Mogens Pfeiffer Jensen
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, Reumatologisk afdeling U, E-mail: pfeiffer@aarhus.rm.dk  

Tilbudsfrist:

Fredag den 2. oktober kl. 12.00

 


  • Publiceret: 09.09.09.
  • Revideret: