Til udførelse på Regionshospitalet Viborg ønsker Region Midtjylland tilbud på modernisering af 2 stk. elavatorer.

Til udførelse på Regionshospitalet Viborg ønsker Region Midtjylland tilbud på modernisering af 2 stk. elavatorer:

Beskrivelse af opgaven
Tilbud på modernisering af 2 stk. elevatorer til Regionshospitalet Viborg - jf. kravspecifikation (Word, 57 kb). Beløbsramme på ca. kr. 1.165.000.

Kriterier for tildeling af opgaven
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

  • 60 % Pris
  • 20 % Driftsomkostninger ved 200 starter pr. time og 750.000 kørsler pr år:
    • Årligt forbrug af sliddele
    • El forbrug
  • 10 % Leveringstid efter ordre.
  • 10 % Drift, tilgængelighed, mean time between failure.

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, som er tilgængelig via denne portal.

Til nedenstående adresse fremsendes 2 eksemplarer i papirform samt elektronisk til:

Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg
Økonomi-/planafdelingen
DK-8800 Viborg
Att.: Ann Marie Jeppesen
Tlf.: 8927 2575
Mail: ann.marie.jeppesen@viborg.rm.dk  

Kontaktperson ud over ovennævnte:

Teknisk Souschef Mads Holm Lundgren
Regionshospitalet Viborg, Skive Kjellerup
Heibergs allé 4
8800 Viborg
Postbox 130
Tlf.: 89272795
Fax: 89273456
E-mail: Mads.H.Lundgren@Viborg.RM.dk  

Frist for modtagelse af tilbud
Fredag den 3. april 2009 kl. 12.00

Yderligere oplysninger:
Tilbudsgiver skal vedlægge Erklæring på tro og love (Word, 69 kb) om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. (Udbudsdirektivets art. 45. stk. 2, litra e og f) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2 litra a-c. Erklæringen vedlægges som bilag i udfyldt og underskrevet stand.

For aftalen finder dansk ret anvendelse. 

 


  • Publiceret: 17.03.09.
  • Revideret: