Region Midtjylland udbyder opgave med kvalificering af prækvalificerede projekter under OPI-puljen.

Beskrivelse af opgaven fremgår af vedlagte dokument (Pdf, 35 kb)
Tro og loveerklæring (Word, 70 kb)
Region Midtjyllands standardbetingelser (Pdf, 1.540 kb)

Frist for aflevering af tilbud:
Mandag den 30. november 2009 kl. 12:00.

Aflevering af tilbud:
Tilbud fremsendes i 1 underskrevet original og 1 kopi, samt et elektronisk eksemplar på USB-nøgle eller CD-rom.

Adresse for modtagelse af tilbud:
Region Midtjylland
Regional Udvikling
Innovation & Forskning
Skottenborg 26
8800 Viborg
Att. Mariel Louise Thomsen

Underskrevet tro og love erklæring skal vedlægges.

Tilbud kan ikke fremsendes elektronisk.


  • Publiceret: 17.11.09.
  • Revideret: