Region Midtjylland udbyder i prækvalifikation levering og montering af nye hovedventilationsanlæg på Regionshospital Herning og Holstebro i forbindelse ned energioptimering af 4 bygninger.

Prækvalifikation
Region Midtjylland udbyder levering og montering af nye hovedventilationsanlæg på Regionshospital Herning og Holstebro i forbindelse ned energioptimering af 4 bygninger.

Beskrivelse 
Udbud indenfor bygge- og anlægsområdet.

Udbuddet omfatter demontering af eksisterende hovedventilationsanlæg og tilhørende bygningsarbejder. Levering og etablering af nye hovedanlæg for ventilation og tilhørende kanaler på RH Herning bygning 26 og RH Holstebro bygning 23, 14 og 25.

Udskiftning af anlæggene skyldes en optimering på drift og energi.

Udbudsform:
Begrænset udbud. 

Opgaven vil blive udbudt i en ventilationsentreprise, hvor følgearbejder også skal styres af ventilationsentreprisen.

Arbejderne vil hovedsageligt dække ventilationsanlæg og kanaler i teknikrum samt tilhørende rørarbejder og bygningsarbejder.

De berørte bygninger indeholder blandt andet operationsstuer, sengestuer og kontorer.

Udskiftningen af anlæggene skal ske mens bygningen er drift, hvilket betyder, at arbejdet skal udføres med stor hensyntagen til bygningens drift.

Arbejdet forventes afsluttet ultimo marts 2010.

Tildelingskriterier:
Følgende tildelingskriterier vil blive vurderet i forbindelse med vurdering af indkomne tilbud fra de prækvalificerede firmaer:

Udbuddet er efter kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud".

Udvællgelseskriterier:
Der vil max. blive prækvalificeret fem virksomheder til at afgive bud.

Anmodning om deltagelse i udbuddet
- skal fremsendes på dansk og der skal vedlægges følgende oplysninger:

  1. Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mail adresse og kontaktperson
  2. Referencer på tilsvarende opgaver løst i hovedentreprise
  3. Regnskabsoplysninger for de seneste 3 år
  4. Dokumentation for kvalitetssikringssystem og tilsvarende
  5. Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige
  6. Firmapræsentation

Anmodningen afleveres i 2 eksemplarer samt et elektronisk eksemplar som pdf-fil på CD-ROM.

Frist for aflevering prækvalifikationsmateriale:
Sidste frist for aflevering af anmodning om prækvalifikation er fredag den 23. oktober 2009 kl. 10.00.

Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse:
midtconsult
Viborgvej 1
7400 Herning
Att: Per Overgaard Nielsen
+45 96 28 13 47

Yderligere oplysninger:
Firmaer, der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven. 

Udgifter til udarbejdelse af anmodningen og tilbuddet honoreres ikke.Anmodning om prækvalifikation sendes til:

Ordregivende myndighed:
Hospitalsenheden Vest
Teknisk afdeling
Gl. Landevej 61
7400 Herning

Kontaktperson:
Teknisk chef Bjørn B. Pedersen, tlf.: +45 99 27 28 20 eller
projektleder Per Overgaard Nielsen (midtcosnult), tlf.: +45 96 28 13 47

 


  • Publiceret: 25.09.09.
  • Revideret: