Region Midtjylland inviterer potentielle leverandører til at afgive tilbud i begrænset udbud med prækvalifikation på etablering af IP DECT telefonanlæg på Randers Regionshospital.

Prækvalifikation:
I medfør til lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentlige støttede kontrakter (tilbudsloven) annonceres følgende. 

1. Beskrivelse:
Region Midtjylland inviterer potentielle leverandører til at afgive tilbud i begrænset udbud med prækvalifikation på etablering af IP DECT telefonanlæg på Randers Regionshospital.

2. Frist for modtagelse af anmodning om prækvalifikation er:

Fredag den 13. marts 2009.

3. Retslige, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger:
Der prækvalificeres 5 virksomheder, og prækvalifikationen sker på baggrund af ansøgende virksomheders referencer på tilsvarende ydelser med oplysning om

  1. Referenceinstallationer på sygehuse i Danmark, ikke ældre end 3 år.
  2. Referenceinstallationer på sygehuse i Danmark inden for andre områder, ikke ældre end 5 år.
  3. Redegørelse for virksomheders serviceorganisation, herunder antal beskæftigede.
  4. Dokumentation af antal ansatte der er uddannede svagstrøms el-teknikere.
  5. Oplysning om omsætning og egenkapital i de sidste 3 år.
  6. Tro og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (se vedhæftet fil) (Word, 69 kb).


4. Yderligere oplysninger samt anmodning om deltagelse:
Hvis de har nogle spørgsmål, kontakt
Rådgivende Ingeniørfirma ALECTIA A/S,
Sofiendalsvej 9,
9200 Aalborg SV,
tlf. 98799004, 
Att.: Per Nonboe.


5. Tildelingskriterier:
Kriteriet for tildeling er ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. 

 


  • Publiceret: 18.02.09.
  • Revideret: