Region Midtjylland udbyder renovering/udskiftning af 2 stk. eksist. gasmotorer, samt ændring af varmevekslersystemet udbudt i hovedentreprise (prækvalifikation).

Beskrivelse af opgaven:
Udbud indenfor bygge- og anlægsområdet. Udbuddet omfatter renovering/udskiftning af 2 stk. eksisterende gasmotorer samt ændring af varmevekslersystemet udbudt i hovedentreprise.

Udbudsform: Begrænset udbud

Arbejdet omfatter renovering/udskiftning af 2 stk. eksisterende gasmotorer på Regionshospitalet Horsens. De eksisterende motorer er Jenbacher type JMS 312 GS-N.L.C. med Stamford generator med en påstemplet effekt på 728 kW.

El-effekt nominel ydelse 495 kW. Varmeydelse ved 100° C udstødningstemperaturer er 649 kW. Ydelserne er oplyst pr. motor.

Endvidere omfatter ydelsen ændring af det eksisterende varmevekslersystem, samt nødvendige bygningsmæssige foranstaltninger for ud- og indtransport af gasmotorerne.

Ombygningen forventes påbegyndt i august 2009.

Udvælgelseskriterier:
Der vil maks. blive prækvalificeret 5 virksomheder til at afgive bud. 

Anmodning om deltagelse i udbuddet skal fremsendes på dansk, og der skal vedlægges følgende oplysninger: 

 1. Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mail adresse og kontaktperson
 2. Udvalgte referencer for de seneste 3 år med udførelse af tilsvarende opgaver
 3. Specifik dokumentation for medarbejdernes erfaring, dedikeret til opgavens løsning
 4. Regnskabsoplysninger for de seneste 3 år
 5. Dokumentation for Kvalitetssikringssystem og tilsvarende
 6. Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Word, 69 kb)
 7. Firmapræsentation.

Anmodningen afleveres i 2 eksemplarer.

Firmaer, der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven. Materialet forventes udsendt primo juni 2009.

Udgifter til udarbejdelse af anmodningen og tilbuddet honoreres ikke.

Frist for aflevering:
Sidste frist for aflevering af anmodning om prækvalifikation er tirsdag den 26. maj 2009 kl. 12.00.

Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse:
Anmodning om prækvalifikation sendes til:

Leif Hansen Engineering A/S
Katrinebjergvej 107
8200 Århus N
att. Erik Jensen
Tlf. 96 85 86 15

Yderligere information:
Ordregivende myndighed:

Regionshospitalet Horsens
Teknisk afdeling
Sundvej 30
8700 Horsens

Udførelsessted og kontaktperson:
Regionshospitalet i Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens.

Kontaktperson: Teknisk chef Flemming S. Johansen

Følgende tildelingskriterier vil blive vurderet i forbindelse med vurdering af indkomne tilbud fra de prækvalificerede firmaer:

Udbuddet er efter kriterierne økonomisk mest fordelagtige bud, hvor følgende indgår:

 1. Kvalitet i den tilbudte løsning m.h.t. renovering/udskiftning af motorerne
 2. Forslag til forbedring af varmevekslersystemet
 3. Serviceorganisation: organisation, størrelse, tilkaldetider
 4. Prisen.

 • Publiceret: 11.05.09.
 • Revideret: