Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation), rådgivning (totalrådgivning) indenfor bygge- og anlægsområdet. Udbuddet omfatter opførelsel af til- og nybygning for institutionen Møllebækken (Dalstrup), Dalstrupvej 30, 8500 Grenaa.

Prækvalifikation:
Beskrivelse af opgaven:
Region Midtjylland udbyder rådgivning (totalrådgivning) indenfor bygge- og anlægsområdet. Udbuddet omfatter opførelse af til- og nybygning for institutionen Møllebækken (Dalstrup), Dalstrupvej 30, 8500 Grenaa.

I alt brutto ca. 800 m2.

Institutionen Møllebækken er et døgntilbud for børn og unge i alderen 12 - 23 år med et betydelig og varig nedsat psykisk funktionsniveau med problemskabende adfærd.

Byggeriet forventes gennemført efter principperne for "Det digitale byggeri", dvs. med projektweb og digital aflevering.

Udvælgelseskriterier:
Der vil maks. blive prækvalificeret 5 virksomheder til at afgive bud.

Anmodning om prækvalifikation skal fremsendes på dansk, og der skal vedlægges følgende oplysninger:

  • Firmapræsentation
  • Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mail adresse og kontaktperson
  • Oplysninger om ansøgers økonomiske nøgletal herunder omsætning, resultat og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår
  • Oplysninger om ansøgers væsentligste referencer for sammenlignelige opgaver de seneste 5 år
  • Oplysninger om ansøgers erfaring med miljørigtig projektering.

Anmodningen afleveres i 2 eksemplarer samt et elektronisk eksemplar på CD-rom.

Firmaer, der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven.

Der ydes et mindre vederlag til de konditionsmæssige prækvalificerede firmaer.

Adresse for modtagelse af prækvalifikationsanmodning:
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Att. Anders Eklund
Tlf.: 87 28 54 68
anders.eklund@stab.rm.dk

Frist for modtagelse af prækvalifikationsanmodning:
Fredag den 27. november 2009 - kl. 12.00.

Tildelingskriterier:
Følgende tildelingskriterier vil indgå i forbindelse med vurderingen af indkomne tilbud fra de prækvalificerede firmaer:

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Underkriterier:

  • Pris - vægtes med 40%
  • Kvalitet - vægtes med 60%.

Tilføjelse pr. 11. november 2009:

Fristen for modtagelse af ansøgninger om prækvalifikation er kl. 12.00.


  • Publiceret: 10.11.09.
  • Revideret: 11.11.09.