Udbuddet omfatter udbygning af Regionshospitalet Viborg i totalentreprise. Arbejdet omfatter udbygning af Regionshospitalet Viborg med 2 etager ovenpå sygehusets eksisterende blok 2. Samlet areal af tilbygningen udgør ca. 2.200 m2 bruttoareal. De to nye etager skal huse henholdsvis afd. B26 (Børneafdelingen) og afd. M27 (Medicinsk Afdeling). Tilbygningen påregnes udført som stålkonstruktion med lette facadeelementer og etagedæk i beton.

Prækvalifikation:

Udbud inden for Bygge- og Anlægsområdet på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup.

Udbuddet omfatter udbygning af Regionshospitalet Viborg i totalentreprise.

1. Ordregivende myndighed:
Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup
Heibergs Allé 4
8800 Viborg

Udførelsessted:
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Allé 4
8800 Viborg

Udførelsesperiode:
Byggeriet planlægges udført i perioden primo august 2009 til primo august 2010 .

Anmodningen sendes til:
COWI A/S
Vesterbrogade 8
8800 Viborg
Att.: Lars Ottosen

2. Kontraktens genstand - beskrivelse:
Arbejdet omfatter udbygning af Regionshospitalet Viborg med 2 etager ovenpå sygehusets eksisterende blok 2. Samlet areal af tilbygningen udgør ca. 2.200 m2 bruttoareal. De to nye etager skal huse henholdsvis afd. B26 (Børneafdelingen) og afd. M27 (Medicinsk Afdeling). Tilbygningen påregnes udført som stålkonstruktion med lette facadeelementer og etagedæk i beton.

3. Retslige, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger:
Anmodning om at deltage i udbud skal fremsendes på dansk med oplysning om:
1. Fuldstændigt firmanavn
2. Adresse
3. Telefon- og faxnumre
4. E-mail adresse
5. Kontaktperson
6. Oplysning om projekterende rådgiver (arkitekt og ingeniør)
7. Udvalgte referencer for de seneste 3 år med fokus på sygehusbyggeri og udførelse af ombygninger på hospitaler
8. Regnskabsoplysninger for de seneste 3 år
9. Dokumentation for Kvalitetssikringssystem
10. Tro og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (se vedhæftet fil)
11. Firmapræsentation

4. Procedure for udbud:
Der vil i alt blive prækvalificeret 5 totalentreprenører til at afgive bud. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Sidste frist for anmodning om deltagelse i udbuddet er:
Fredag d. 20. februar 2009 kl. 12:00.

Udbudsmateriale forventes udsendt primo april 2009.
Licitationen forventes gennemført primo maj 2009.

Nærmere information vil fremgå af udbudsmaterialet.