Region Midtjylland udbyder levering og installation af elektronisk alarmagent for centralisering af alarmhåndteringen i receptionerne på Regionshospitalerne i Herning og Holstebro med option på udvidelse af anlægget til at omfatte de øvrige hospitaler i Hospitalsenheden Vest, d.v.s. hospitalerne i Ringkøbing, Lemvig og Tarm (prækvalifikation).

Prækvalifikation
Udbud inden for bygge- og anlægsområdet i Hospitalsenheden Vest.
Omfattende Regionshospitalet i Herning og Holstebro.
 
Udbuddet omfatter etablering af elektronisk alarmagent for centralisering af alarmhåndteringen i receptionerne på Regionshospitalerne i Herning og Holstebro, udbudt i en fagentreprise.

1. Ordregivende myndighed:
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning

Anmodning sendes til:
Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S
Bredskifte Allé 5
8210 Århus V.
Att.: Erik Jensen

2. Kontraktens genstand – beskrivelse:
Arbejdet omfatter levering og installation af elektronisk alarmagent for centralisering af alarmhåndteringen i receptionerne på Regionshospitalerne i Herning og Holstebro med option på udvidelse af anlægget til at omfatte de øvrige hospitaler i Hospitalsenheden Vest, d.v.s. hospitalerne i Ringkøbing, Lemvig og Tarm.

Fagentreprisen omfatter hardware, software, installation og idriftsættelse af den elektroniske alarmagent herunder opsamling og tilslutning af de eksisterende alarmer og overvågningsfunktioner, som håndteres i receptionerne. Endvidere omfatter entreprisen instruktion og oplæring af personalet i håndtering af alarmsystemet.

3. Retslige, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger:
Betingelser for deltagelse:
Entreprenøren eller eventuelle konsortier af virksomheder. I sidstnævnte tilfælde skal én af virksomhederne have fuldmagt til at træffe bindende aftaler, og de enkelte konsortiedeltagere skal være indbyrdes solidarisk hæftende.

Anmodning om at deltage i udbud skal fremsendes på dansk med oplysning om:

 1. Fuldstændigt firmanavn
 2. Adresse
 3. Telefon- og faxnumre
 4. E-mail adresse
 5. Kontaktperson
 6. Udvalgte referencer for de seneste 3 år med udførelse af tilsvarende opgaver for hospitaler.
 7. Specifik dokumentation for færdigudviklede elektroniske alarmagentsystemer, med dokumentation af hardware og software herunder eksempler på brugerflade for alarmhåndteringen.
 8. Specifik dokumentation for medarbejdernes erfaring. Dedikeret til løsning af opgaverne indenfor alarmagentsystemer.
 9. Regnskabsoplysninger for de seneste 3 år.
 10. Dokumentation for KS-sikringssystem og tilsvarende
 11. Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Word, 69 kb)
 12. Firmapræsentation.

4. Procedure:
Der vil i alt blive prækvalificeret 5 virksomheder til at afgive bud.
Udbuddet er efter kriterierne økonomisk mest fordelagtige bud, hvor følgende indgår:

a. Kvalitet i de tilbudte løsninger, herunder dokumentation af færdigudviklede systemer.
b. CV for nøglearbejdere i relation til opgaven.
c. Serviceorganisation i Jylland.
d. Prisen.

Sidste frist for anmodning om deltagelse i udbuddet er:
• Fredag d. 20. marts 2009 kl. 12.00.

Anmodningen returneres ikke.
Udgifter til udarbejdelse af anmodningen og tilbuddet honoreres ikke.

5. Forventet procedure for udbud:
De prækvalificerede virksomheder eller konsortier forventes at blive opfordret til at afgive bud primo april 2009, idet udbudsmaterialet udsendes medio marts 2009.

De bydende får lejlighed til at være til stede ved åbningen af de indkomne bud. 


 • Publiceret: 26.02.09.
 • Revideret: