Region Midtjylland har efter indstilling fra Vækstforum besluttet at vise eksempler på regionalt baseret viden på Verdensudstillingen, EXPO 2010 i Shanghai. Præsentationen ønskes gennemført ved hjælp af en operatør og indenfor en samlet udgiftsramme på 1. mio. kr. ekskl. deltagende videnhaveres egne repræsentationsudgifter.

Baggrund
Region Midtjylland har efter indstilling fra Vækstforum besluttet at vise eksempler på regionalt baseret viden på Verdensudstillingen, EXPO 2010 i Shanghai. Præsentationen ønskes gennemført ved hjælp af en operatør og indenfor en samlet udgiftsramme på 1. mio. kr. ekskl. deltagende videnhaveres egne repræsentationsudgifter.

Initiativet søger at understøtte en fortsat udvikling, innovation og konkurrenceevne i regionen gennem præsentation af videnløsninger på verdensudstillingen indenfor dens slogan ”Better City – Better Life”. Sloganet for den danske pavillon på udstillingen er ”Welfairytales” jf. www.expoinfo.dk.

Region Midtjylland har styrkepositioner indenfor velfærdsskabende og bæredygtig viden, servicekoncepter og produkter, som søges illustreret og videreudviklet som en del af venskabsaftalen med byprovinsen Shanghai. Initiativet EXPO 2010 vil vise temamæssige løsninger inden for et eller flere af regionens indsatsområder, som kan profilere Region Midtjylland i forhold til andre præsentationer ved EXPO 2010 jf.
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der

Region Midtjylland indbyder for at få gennemførelsen konkurrenceudsat offentlige og private operatører til at søge om varetagelse af opgaven i perioden januar – oktober 2010.

Opgaven

  1. Den valgte operatør skal på baggrund af egen, åben annoncering identificere midtjyske aktører, som vil præsentere ny, velfærdsskabende/bæredygtig viden, servicekoncepter eller produkter, der kan vise dem som innovative samarbejdspartnere. Det forventes, at aktørernes beskrivelser vurderes efter deres tilførsel af nye, integrerede løsninger på byers og borgeres udfordringer og efter deres egnethed i forhold til en markant og samlet præsentation.
  2. Operatøren udvikler med aktørerne og gerne i samråd med branche- og eksportforeninger en præsentationsplan over 5-7 dage i det reserverede konferencelokale (117 m2) i den danske pavillon. Præsentationerne afvikles under varierende former som workshops, showcases eller andet. Anvendelse af lokaler uden for udstillingsområdet vil kunne aftales stillet til rådighed. Aktørerne modtager præsentationsmæssig rådgivning fra operatøren.
  3. Operatøren afvikler i Shanghai præsentationerne i uge 38 2010 på baggrund af en koordineret annoncering med det danske EXPO-sekretariat. Målgrupperne er kinesiske beslutningstagere, forskere, erhvervsrepræsentanter samt nuværende og fremtidige samarbejdspartnere. Afviklingen skal tillige indeholde en særlig markering af samarbejdet mellem Shanghai og Region Midtjylland og dets potentialer. Der henvises til hjemmesiden www.centraldenmark.cn

Opgaveløsningens enkelte dele afrapporteres skriftligt til Regional Udvikling.

Ansøgningen
Ansøgning om opgaven skal senest 30. oktober 2009, kl. 08.00 være modtaget på mail: hanne.joergensen@ru.rm.dk.

Ansøgningen på maks. 10 A4-sider skal følge denne disposition: kontaktperson, forslag til opgaveløsning med angivelse af evt. hovedtemaafsøgninger, oplysninger om medvirkende medarbejderes tid, ressourcer, nærmere tidsplan samt nettopris og kalkulation ekskl. moms for hver af opgavens 3 dele. Nettoprisen skal indeholde udgifter på i alt 100.000 kr. til lokaleleje og entrebilletter. Det danske EXPO-sekretariat har nærmere oplysninger om lokalet, åbningstider, priser m.v.

Ansøgende operatører modtager en kort og samtidig, skriftlig begrundelse for valg og fravalg, idet opgaven tildeles på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige forslag med følgende delkriterier: anvendte kompetencer (50 %), demonstreret kvalitet og metode ved løsningen (25 %) samt pris og kalkulation (25 %).

Aftalen
Resultatkontrakten for den samlede opgave forventes, under forudsætning af Vækstforums og Regionsrådets godkendelse, indgået ultimo januar 2010 og vil med ansøgningen som bilag indeholde: formål og mål, indholdsbeskrivelse og samarbejde, budget samt regionens standardbetingelser, dokumentationskrav og udbetalingskriterier.

Kontaktoplysninger
Ansøgningsfristen er som nævnt fredag kl. 08.00 den 30. oktober 2009.

Tidslinje for gennemførelsen samt andre oplysninger kan fås hos: Kaj Vestergaard Nielsen, Regional Udvikling, tlf. 89 49 12 09, E: kaj.nielsen@ps.rm.dk.

Bilag
Region Midtjyllands standarbetingelser (Pdf, 38 kb)
Tro og love-erklæring (Word, 69 kb)

 


  • Publiceret: 28.09.09.
  • Revideret: 19.10.09.