Region Midtjylland udbyder rådgivning (projektering) vedrørende etablering af 8 nye boliger ved Gården Paderup, Nedergårdsvej 8, 8900 Randers.

Beskrivelse af opgaven
Region Midtjylland udbyder rådgivning (projektering) vedrørende etablering af 8 nye boliger ved Gården Paderup, Nedergårdsvej 8, 8900 Randers.

Institutionen er et døgntilbud for mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau med problemskabende adfærd.

Udvælgelse/Mindstekrav:
Firmaet skal have haft en omsætning på minimum 5 millioner de seneste 3 år samt vedlægge en tro og love erklæring (Word, 69 kb)

Dokumenteret erfaring med institutionsbyggeri.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Det økonomiske mest fordelagtige tilbud.

Underkriterier:
Pris (vægtes med 40%)

Kvalitet (vægtes med 60%)
Herunder:
Organisering af opgaven – CV på personer, der involveres i opgaves løsning.
Referencer, herunder erfaring/kvalifikationer angående miljørigtig projektering.

Kontakt for yderligere oplysninger
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Att.: Anders Eklund
Tlf. 8728 5468
E-mail: Anders.eklund@stab.rm.dk

Frist for modtagelse af tilbud
10. september 2009.

Præcisering og tilføjelser pr. 27. august 2009:
Der er ikke tale om en prækvalifikation.
Det drejer sig om i alt brutto ca. 830 m2
Tilbudsfristen er ændret til 10. september 2009.

Byggeprogram er vedlagt (Pdf, 34 kb)

 


  • Publiceret: 25.08.09.
  • Revideret: 27.08.09.