Region Midtjylland udbyder rådgivningsopgaver i forbindelse med byggeprogram, masterplan og dispositionsforslag til Regionshospitalet i Grenå, der skal ombygges/omdannes til Sundhedshus.

Region Midtjylland udbyder rådgivningsopgaver i forbindelse med byggeprogram, masterplan og dispositionsforslag til Regionshospitalet i Grenå, der skal ombygges/omdannes til Sundhedshus.

Beskrivelsen:
Regionshospitalet i Grenå skal ombygges/omdannes til sundhedshus. Inden dette skal i EU-udbud er der brug for rådgivning til følgende: 

  • Udarbejdelse af byggeprogram
  • Udarbejdelse af masterplan
  • Udarbejdelse af dispositionsforslag

Rådgivningen skal gå forud for en totalentreprise som senere på året kommer i EU-udbud.

Arbejdet omfatter etablering af et sundhedshus på Regionshospitalet Grenå.

Der forventes indrettet 10-12 klinikker til praktiserende læger og andre ydere.

Det samlede areal der forventes ombygget/renoveret har et bruttoetageareal på ca. 2900 m².

Tildelingskriterium:
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

  • Pris - 40 %
  • Referencer fra lignende opgaver på firmaniveau og CV niveau - 30 %
  • Organisering af opgaven: 30 %

Kontaktoplysninger og adresse hvor tilbuddet skal sendes:
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Att. Byggekontoret v. Thorkild Hjorth
Tlf. 8728 5465
mail: thorkild.hjorth@stab.rm.dk

Tilbudsfrist:
9. februar 2009 kl. 14.00 

Yderligere:
Tilbudsgiver skal vedlægge:

Erklæring på tro og love (Word, 69 kb) om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Udbudsdirektivets art. 45. stk. 2, litra e og f) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c. Erklæringen vedlægges som Udbudsbilag 4a i udfyldt og underskrevet stand.  

Det er muligt at besigtige bygningerne i uge 4, nærmere tidspunkt for bestigelsen aftales med Thorkild Hjorth på ovenstående mail.

Det er endvidere muligt at stille spørgsmål til opgaven på thorkild.hjorth@stab.rm.dk.  

Spørgefristen er den 28. januar 2009. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort den 3. februar inden kl. 12.00.

Spørgsmål og svar, offentliggjort 3. februar 2009:

 


  • Publiceret: 09.01.09.
  • Revideret: 03.02.09.