Region Midtjylland udbyder rådgivningsopgaver i forbindelse med byggeprogram, masterplan og dispositionsforslag til Regionshospitalet i Skive, der skal ombygges/omdannes til Sundhedshus.

Beskrivelse af opgaven:
Regionshospitalet i Skive skal ombygges/omdannes til sundhedshus. Inden dette skal i EU-udbud er der brug for rådgivning til følgende:

  • Udarbejdelse af byggeprogram
  • Udarbejdelse af masterplan
  • Udarbejdelse af dispositionsforslag

Rådgivningen skal gå forud for en totalentreprise som senere på året kommer i EU-udbud.

Arbejdet omfatter etablering af et sundhedshus på Regionshospitalet Skive.

Der forventes indrettet et antal klinikker til almen praksis og andre ydere i sundhedssektoren.
Der etableres lokaler til regionspsykiatrien.
Der flyttes enkelte hospitalsfunktioner.
Der skal renoveres lokaler til Skive Kommune.

Det samlede areal der forventes ombygget/renoveret har et brutto-etageareal på ca. 7.000 m².

Tildelingskriterium:
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

  • Pris - 40 %
  • Referencer fra lignende opgaver på firmaniveau og CV niveau - 30 %
  • Organisering af opgaven: 30 %

Kontaktoplysninger og adresse hvor tilbuddet skal sendes:
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Att. Byggekontoret
v. Thorkild Hjorth
tlf. 87285465
mail: thorkild.hjorth@stab.rm.dk  

Tilbudsfrist:
9. februar 2009 kl. 14.00.

Yderligere:
Tilbudsgiver skal vedlægge:
Erklæring på tro og love (Pdf, 69 kb) om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Udbudsdirektivets art. 45. stk. 2, litra e og f) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c. Erklæringen vedlægges som Udbudsbilag 4a i udfyldt og underskrevet stand.

Det er muligt at besigtige de bygningerne uge 4, nærmere tidspunkt for bestigelsen aftales med Thorkild Hjorth på ovenstående mail.

Det er endvidere muligt at stille spørgsmål til opgaven på thorkild.hjorth@stab.rm.dk  

Spørgefristen er den 28. januar 2009. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort den 3. februar 2009 inden kl. 12.00. 

Spørgsmål og svar, offentliggjort 3. februar 2009:

 


  • Publiceret: 09.01.09.
  • Revideret: 03.02.09.