Region Midtjylland udbyder rådgivningsopgave til udarbejdelse af sammenligningsgrundlag for nyt hospitalsbyggeri i Gødstrup og udbygning af Regionshospitalet Herning.

Beskrivelse:
Se vedhæftede kommissorium (opdateret) (Pdf, 32 kb)

Yderligere information:
Den endelige version af kommissoriet vil blive annonceret efter Forretningsudvalgsmødet den 24. februar 2009.

Tildelingskriterium:
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

  • Pris,
  • Kompetencer (firma og medarbejdere),
  • Tilbuddets kvalitet (operationalisering af sammenligningsparametre og tidsplan).

Kontaktperson for yderligere information: 
Afdelingschef Christian Boel, 
Region Midtjylland,
Afdelingen for Sundhedsplanlægning,
Skottenborg 26,
Postboks 21,
8800 Viborg
E-mail: Christian.boel@stab.rm.dk
Telefon: 87 28 44 30.

Kontorchef Flemming Bøgh Mikkelsen 
Region Midtjylland,
Kontoret for Aktivitets- og Investeringsplanlægning,
Skottenborg 26,
Postboks 21,
8800 Viborg
E-mail: Flemming.boegh@stab.rm.dk  
Telefon: 87 28 44 51.

Adresse for modtagelse af tilbud: 
Lene Sørensen 
Region Midtjylland,
Kontoret for Aktivitets- og Investeringsplanlægning,
Skottenborg 26,
Postboks 21,
8800 Viborg
E-mail: lene.soerensen@stab.rm.dk  
Telefon: 87 28 44 52.

Tilbudsfrist:
Torsdag den 5. marts 2009 kl. 15.00.

Tilbudsgiver skal vedlægge:
Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra abc. (Word, 69 kb)
Erklæringen vedlægges som bilag i udfyldt og underskrevet stand.

Rettelse pr. 24. februar 2009:
Der er nu (ovenfor) lagt en opdateret version ud af kommissoriet for sammenligningsgrundlag for nyt hospital i Gødstrup og udbygning af Regionshospitalet Herning efter behandling i Forretningsudvalget den 24. februar 2009.

 


  • Publiceret: 19.02.09.
  • Revideret: 24.02.09.