Region Midtjylland ønserk at indkøbe et nyt transportabelt røntgenapparat med DR-detektor til Regionshospitalet Horsens, Billeddiagnostisk afdeling, Sundvej 30, 8700 Horsens. Apparatet skal kunne anvendes til akutfunktionen, sengeoptagelser på skadestuen, nogle sengeafdelinger samt intensiv afdeling.

Krav til det transportable sengeapparat med DR-detektor:

 • Løst raster skal være en del af leverancen.
 • Alle optioner ønskes prissat i tilbuddet.
 • Tilbuddet skal inkludere anmeldelsesgebyr til SIS.
 • PACS/RIS kompatibelt, nyeste DICOM version.
 • Minimum DICOM store, DICOM print samt DICOM worklist.
 • Tilbuddet skal inkludere undervisning for brugere og medicoteknikere.

Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængelig via denne portal!

Der skal afleveres følgende Tro og loveerklæringer:

 • Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres

  Hent erklæringen her: Tro og love om beskyttelse (Word 38 kb)
 • Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra abc

  Hent erklæringen her: Tro og love forfalden gæld (Word 69 kb)

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands Standardbetingelser:

Hent betingelserne her: Standardbetingelser (Pdf 178 kb)

Kriterier for tildeling af opgaven:

Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Billeddiagnostisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 • Funktionalitet 40 %
 • Kvalitet 30 %
 • Pris 30 %


Kontaktoplysninger:

Tilbuddet fremsendes i to papir eksemplarer samt et elektronisk eksemplar til:

Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N.
Mrk: projektnr. 4033/2009

Mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk
Tlf.: 8949 8510


Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kontaktperson:

Medicoingeniør Gitte Buch Starup,
Mail: gitte.starup@stab.rm.dk


Frist for aflevering af tilbud:

7. september 2009 kl. 12.00


 • Publiceret: 18.08.2009.
 • Revideret: