Region Midtjylland/Regionshospitalet Silkeborg ønsker at indkøbe vaskemaskiner til håndtering af den nye sterilcentrals vaske- og desinficeringsfunktion med tilhørende installation, software, dataopsamling, support/back-up og ydelser i forbindelse med instruktion af sterilcentralens personale

Region Midtjylland/Regionshospitalet Silkeborg ønsker at indkøbe vaskemaskiner til håndtering af den nye sterilcentrals vaske- og desinficeringsfunktion med tilhørende installation, software, dataopsamling, support/back-up og ydelser i forbindelse med instruktion af sterilcentralens personale.

Leveringssted:

Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15, niveau 2, Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg.

Der ønskes tilbud på:

  • 2 stk. opvaskedekontaminatorer samt transportvogne og kurve mv. i antal som specificeret i udbudsmaterialet,
  • tilhørende software til programstyring og dataopsamlingssystem.
  • levering, installationstilslutning, idriftsætning og valideringsforløb
  • support/back-up og ydelser i forbindelse med instruktion af sterilcentralens personale,
  • opdatering, serviceordning og opfølgning i øvrigt,
  • forslag til indretning/implementering i sterilcentralens vaskerum.

Udbudsmaterialet bestod af:

Almen orientering incl. indholdsfortegnelse
Region Midtjyllands Standardbetingelser
Fællesbestemmelser
Kravspecifikation

Bilag:

Tro og loveerklæring 
Div. data, vaske i sterilcentral 
Tegningsmateriale
Accept/kontrakt oplæg 
Tilbudsliste 
Udbudsbrev med tidsplan

Udbudsmaterialet kan hentes samlet her 

Arkitekt-tegningsgrundlag (supplerende tegning) til brug for leverandørskitsering kan hentes her 

Rettelsesblad/supplementsblad

Tildelingskriterier:

Valg af tilbud vil ske efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af følgende således vægtede kriterier:

  • Økonomi 45%
  • Funktionalitet og service 40%
  • Ressourceforbrug 10%
  • Leveringstid 5%

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser.

Kontaktoplysninger:

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal rettes skriftligt pr. mail til:
Teknisk Chef Stig Tofteberg (Teknisk Afdeling), e-mail: stig.tofteberg@silkeborg.rm.dk senest mandag den 14. december 2009.

Eventuelle rettelsesblade med spørgsmål og svar vil blive lagt på hjemmesiden senest torsdag den 17. december 2009. Det er leverandørernes eget ansvar at holde sig orienteret om eventuelle rettelsesblade.
Tilbuddet skal fremsendes i 3 trykte eksemplarer og digitalt i pdf-format pr. e-mail (alternativt USB/CD-Rom) til:

Regionshospitalet Silkeborg
Teknisk Afdeling, bygning 12
Falkevej 1-3
8600 Silkeborg
stig.tofteberg@silkeborg.rm.dk
Mrk: Projektnr. P09-02

Tilbudsfrist:

Tirsdag den 22. december 2009, kl. 12.00