Region Midtjylland skal for en samlet beløbsramme på kr. 1.500.000,- opgradere/udskifte eksisterende overvågningsudstyr på Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning, Intensiv Afdeling grundet teknologisk alder og tiltagende servicefrekvens.

Region Midtjylland skal for en samlet beløbsramme på kr. 1.500.000,- opgradere/udskifte eksisterende overvågningsudstyr på Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning, Intensiv Afdeling grundet teknologisk alder og tiltagende servicefrekvens.

Hent bilagene til udbuddet enkeltvis herunder:

Eller hent udbudsmaterialet samlet her (Zip 75 kb)

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Billeddiagnostisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Funktionalitet 30 %
  • Kvalitet 30 %
  • Økonomi 40 %

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser.

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:
René Edslev Rasmussen - reras@ringamt.dk  - Tel. +45 9927 2826

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kontaktpersoner:
Medicoingeniør Carsten Riis - carsten.riis@stab.rm.dk
Projektsekretær Helle Slotsdal - helle.slotsdal@stab.rm.dk
Tlf.: 8949 8510

Tilbuddet fremsendes i to papireksemplarer samt et elektronisk eksemplar (USB/CD-ROM) til:
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: projektnr. 7688

Tilbudsfrist: 30. november 2009 kl. 12.00