Region Midtjylland ønsker at indkøbe to ultralydsapparater til brug på Medicinsk Afd. C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Apparaterne skal bruges ved scanninger af thyreoidea og parathyroidea, samt til opfølgende undersøgelser i forbindelse med gastric banding. Der lægges vægt på billedkvalitet, brugervenlighed og mobilitet. Evt. tilbudte bærbare scannere skal være monteret på trolley. Scannerne ønskes udstyret med printere og skal være DICOM-kompatible. Samt Et ultralydsapparat til brug på Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afd. V, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Apparatet skal bruges ved undersøgelser af abdomen, bl.a. leverscanninger, påvisning af væske og galdestensundersøgelser. Derudover en række invasive procedurer, hvor UL-scanninger skal fastslå, at der ikke ligger uventede blodkar og lignende under det planlagte stiksted. Scannerne ønskes udstyret med printere og skal være DICOM-kompatible

Region Midtjylland ønsker at indkøbe to ultralydsapparater til brug på Medicinsk Afd. C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Apparaterne skal bruges ved scanninger af thyreoidea og parathyroidea, samt til opfølgende undersøgelser i forbindelse med gastric banding. Der lægges vægt på billedkvalitet, brugervenlighed og mobilitet. Evt. tilbudte bærbare scannere skal være monteret på trolley.

Scannerne ønskes udstyret med printere og skal være DICOM-kompatible.


Samt

Et ultralydsapparat til brug på Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afd. V, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Apparatet skal bruges ved undersøgelser af abdomen, bl.a. leverscanninger, påvisning af væske og galdestensundersøgelser. Derudover en række invasive procedurer, hvor UL-scanninger skal fastslå, at der ikke ligger uventede blodkar og lignende under det planlagte stiksted.

Scannerne ønskes udstyret med printere og skal være DICOM-kompatible.

Der ønskes separate tilbud til henholdsvis afdeling C og Afdeling V.

Udbudsmaterialet består af:
Tro og loveerklæring om uforfalden gæld... (Word 70 kb)
Tro og loveerklæring om beskyttelse på arbejdspladsen (Word 39 kb)
Region Midtjyllands standardbetingelser (PDF 138 kb)

Hent det samlede materiale her: (Zip 67,1 kb)

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelag-tige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet (prober, billedkvalitet, udvidelsesmuligheder mv.) 40 %
  • Ergonomi, Brugervenlighed 30%
  • Økonomi 30 %

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser.

Kontaktoplysninger:

Tilbuddet skal fremsendes i 2 papir eksemplarer samt i elektronisk form (USB/CD-ROM eller pr. mail) til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital Skejby
Brendstrupgaardsvej 100
Mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk
8200 Århus N.

Begge tilbud mærkes: ”projekt 4859/4867”

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:
Medicoingeniør Kasper Borring Dall
mail: kasper.dall@stab.rm.dk  tlf. +45 8949 8512


Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til :
Projektsekretær Helle Slotsdal -
mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk  tlf.: +45 8949 8512

Frist for modtagelse af tilbud:
Tirsdag den 27. oktober 2009 kl. 12.00

 


  • Publiceret: 06.10.09
  • Revideret: