Region Midtjylland ønsker at anskaffe af 6 stk. mid-range ultralydsscannere til gynækologiske undersøgelser. Ultralydsscannerne skal anvendes til generelle gynækologiske undersøgelser på Gynækologisk ambulatorium, Regionshospital Herning. Blandt undersøgelserne kan nævnes: - Udredning og kontrol af kvinder med gynækologisk sygdom - Gynækologiske scanninger og flowundersøgelser - Tidlig graviditetsscanning Scannerne specificeres med vaginal- og abdominalprober dækkende det nævnte speciale. Da apparaterne skal erstatte eksisterende ultralydsscannere, ønskes der angivet en pris på trade-in af dette udstyr i forbindelse med handlen.

Region Midtjylland ønsker at anskaffe af 6 stk. mid-range ultralydsscannere til gynækologiske undersøgelser.

Ultralydsscannerne skal anvendes til generelle gynækologiske undersøgelser på Gynækologisk ambulatorium, Regionshospital Herning.
Blandt undersøgelserne kan nævnes:
- Udredning og kontrol af kvinder med gynækologisk sygdom
- Gynækologiske scanninger og flowundersøgelser
- Tidlig graviditetsscanning

Scannerne specificeres med vaginal- og abdominalprober dækkende det nævnte speciale.

Da apparaterne skal erstatte eksisterende ultralydsscannere, ønskes der angivet en pris på trade-in af dette udstyr i forbindelse med handlen.


Kriterier for tildeling:

Ordregivende myndighed vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier)

  • Funktionalitet: 45 %
  • Ergonomi og brugervenlighed: 25 %
  • Økonomi: 30 %


Kontaktoplysninger:
Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:

Carsten Byrjalsen,
Ledende overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk afd.
Hospitalsenheden Vest
Regionshospital Herning
Telefon 2160 9156

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer samt i elektronis for evt. cd/usb eller via mail til:

Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N.
8949 8510
Mrk: projektnr. 4686

Frist for aflevering af tilbud: 17. august 2009 kl. 12.00

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kontaktpersoner:

Medicoingeniør Carsten Riis - carsten.riis@stab.rm.dk
Projektsekretær Helle Slotsdal - helle.slotsdal@stab.rm.dk


Tro- og loveerklæring og spørgsmål og svar pr. 15.07.2009

Yderligere oplysninger pr. 12/8:
Tilbud afgives i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser af maj 2009 (Pdf, 180 kb).

 


  • Publiceret: 10.07.09.
  • Revideret: 12.08.09