For Regionshospitalet Viborg, Region Midtjylland, udbydes hermed 2 selvstændige projekter i offenlig licitation. Projekt 1: Udskiftning af udvendige vinduer i behandlingsbygningerne. Projekt 2: Udskiftning af termoruder i eksisterende facadepartier, i Sengebygningens øverste 4 etager mod vest.

Offentlig licitation
For Regionshospitalet Viborg udbydes hermed 2 selvstændige projekter i offentlig licitation.

Projekt 1:
Udskiftning af udvendige vinduer i behandlingsbygningerne. 

Projekt 2:
Udskiftning af termoruder i eksisterende facadepartier, i Sengebygningens øverste 4 etager mod vest.

Udbudsprocedure:
Offentlig udbud i hovedentreprise. Gennemføres i henhold til gældende tilbudsindhentningslov.  

Arbejdet omfatter:
Projekt 1:

 • Udskiftning af eksisterende vinduer i behandlingsbygningerne, i alt ca. 800 stk. stillads / lift.
 • Demontering og bortskaffelse af eksisterende gående elementer i partierne.
 • Montering af nye træ-/aluvinduer i de eksisterende, bibeholdte karme.
 • Nye udvendige inddækninger i pulverlakeret alu.
 • Fugearbejde.
 • Udskiftning af eksisterende indvendige vinduesbundplader.
 • Nye indvendige inddækninger, hvor partier samles omkring eksisterende søjler, mv.
 • Malerarbejde.
 • Rengøring.
 • Produktionstegninger, samt registrering og opmåling til alt på stedet.

Projekt 2:

 • I sengebygningens øverste 4 etager mod vest, udskiftes eksisterende termoruder med nye termoruder. I termoruderne indbygges manuelt styret persienner. I alt ca. 150 stk., med option på udskiftning af ca. 1000 stk.
 • Demontering og bortskaffelse af eksisterende termoruder og udvendige persienner.
 • Montering af nye termoruder med indbyggede persienner til manuelt betjening.
 • Nødvendigt el-arbejde, for demontering af eksisterende el-styrede udvendige persienner.
 • Rengøring.
 • Produktionstegninger, samt registrering og opmåling til alt på stedet

Byggetid:
Under forudsætning af bygherrens endelige godkendelse forventes både projekt 1 og projekt 2  igangsat medio september 2009 og afleveret ved udgangen af december måned 2009.

Udbudsform:
Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Og i henhold til de på licitationsdagen gældende bestemmelser om pris og tid.

Der skal anmodes særskilt om deltagelse i henholdsvis projekt 1 og projekt 2. Idet det er 2 selvstændige projekter. Der afholdes selvstændig licitation for henholdsvis projekt 1 og 2.  

Udbudsmaterialer:
Bestilling af udbudsmateriale
kan ske ved skriftlig henvendelse til
KPF Arkitekter AS
Sparregade 2
8800 Viborg
senest onsdag den 29. juli 2009.

Ved bestilling skal der som depositum vedlægges, en crosset check lydende på 1.000 kr. udstedt til bygherren.

Depositum tilbagebetales, såfremt udbudsmaterialet tilbageleveres i uskadt stand senest 8 dage efter licitationen.

Udbudsmaterialet forventes udsendt i uge 33, 2009. 

Licitation:
Sted for licitation og licitationstidspunkt vil fremgå af udbudsmaterialet. Der er forventet licitation i uge 36, 2009, såvel på både projekt 1 og 2.

Bygherre:
Region Midtjylland
Regionshospitalet Viborg

Arkitekt:
KPF Arkitekter AS
Sparregade 2
8800 Viborg
Tlf. 8999 2299.

 


 • Publiceret: 26.06.09.
 • Revideret: