Region Midtjylland ønsker tilbud på Hæmatologiudstyr.

Beskrivelse af opgaven:
Til Regionshospitalet Silkeborg, Klinisk Biokemisk Afdeling ønskes indkøbt udstyr, der er i stand til at levere svar, der lever op til brugernes behov for analyser og høj kvalitet.
Det er ønsket at få et tidssvarende automatiseret udstyr, hvor det er muligt at kombinere høj analysekvalitet af alle hæmatologiske parametre med gode og rati-onelle arbejdsgange samt at opnå svartider, der i et integreret forløb med hospita-lets øvrige arbejdsgange sikrer effektive patientforløb i forbindelse med hospitalets udbygning af Center of Excellence for medicinsk patientpleje

EU-udbud 2009/S 154-224708

Udbudsmaterialet kan hentes samlet som ét dokument her (Zip, 264 kb) - eller som enkeltfiler herunder:

Uploaded 18/8: Berigtigelse vedr. option:

Hent berigtigelsen her (Pdf. 81 kb)


Uploaded 25/8: Kontrakt og tilhørende bilag

Uploaded 28/8: Spørgsmål og svar 1 og 2:

 Uploaded 7/9: Spørgsmål og svar 3:

Uploaded 9/9: Spørgsmål og svar 4:

 Uploaded 9/9: Spørgsmål og svar 5: 

 


  • Publiceret: 14.08.09
  • Revideret: 09.09.09