Region Midtjylland udbyder lægevagtkørsel i Region Midtjylland. Vagtlægerne aflægger hvert år ca. 90.000 hjemmebesøg hos borgere i Region Midtjylland. Regionen har efter drøftelser med vagtlægerne besluttet at etablere en kørselsordning for besøgslægerne.

Region Midtjylland  udbyder lægevagtkørsel i Region Midtjylland.

Vagtlægerne aflægger hvert år ca. 90.000 hjemmebesøg hos borgere i Region Midtjylland. Regionen har efter drøftelser med vagtlægerne besluttet at etablere en kørselsordning for besøgslægerne.

Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument her (Zip, 201 kb) - eller enkeltvis herunder:

EU-udbud 2009/S 16-022904

Udbudsmateriale med tilhørende bilag (Word, 382 kb)
Udbudsbekendtgørelse (Pdf, 67 kb)
Udkast til kontrakt med tilhørende bilag (Word, 357 kb)
Tilbudsliste (Excel, 46 kb)

ANNULLATION PR. 14. JULI 2009:
Region Midtjylland har besluttet at annullere udbuddet af lægevagtkørsel.Ændringsmeddelese pr. 2. juli 2009:


Ny tilbudsfrist den 4. august 2009 kl. 14:30
Region Midtjylland har besluttet at fastsætte en ny tilbudsfrist for udbuddet af lægevagtkørsel, da regionen afventer en vejledende udtalelse fra konkurrencestyrelsen. Region Midtjylland har en berettiget forventning om at afgørelsen denne gang når at komme rettidigt frem, således tilbudsgiverne kan nå at indrette deres tilbud i forhold til disse eventuelle nye oplysninger fra konkurrencestyrelsen.


 
Rettelse pr. 25. februar 2009:

Ny tilbudsfrist: 2. juni 2009 kl. 14.30.

Rettelsesblad (Pdf, 24 kb)

Berigtigelse (Pdf, 86 kb)

Rettelse samt spørgsmål og svar pr. 2. marts 2009:

Rettelse samt anomymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 50 kb)

Tilføjelse pr. 26. marts 2009:
Region Midtjylland har modtaget denne skrivelse fra Færdselsstyrelsen (Pdf, 821 kb) i forbindelse med afgørelsen af, om der kræves tilladelse til at udføre lægevagtkørsel – samt hvilken type tilladelse, der i givet fald kan anvendes på udførelsen heraf.

Sagen er imidlertid blevet indbragt for Konkurrencestyrelsen i forbindelse med udbuddet af vagtlægekørsel. Klagenævnet for Udbud (jf. kendelse af 6. november 2008) og Færdselsstyrelsen er dog ikke enige om fortolkningen af taxi-lovgivningen.

Region Midtjylland afventer derfor Konkurrencestyrelsens afklaring af problematikken inden det afklares, hvilke/n type tilladelse der kan anvendes i forbindelse med afgivelse af tilbud på udbuddet af lægevagtkørsel.

Tilføjelse pr. 13. maj 2009:

Region Midtjyllands vurdering af bevillinger/tilladelser i forbindelse med udbuddet af lægevagtkørsel (Pdf, 22 kb)

Spørgsmål og svar pr. 13. maj 2009:

Anonymiserede spørgsmål og svar til udbudsmaterialet (Pdf, 28 kb)

Spørgsmål og svar pr. 19. maj 2009:

Anonymiserede spørgsmål og svar til udbudsmaterialet
(Pdf, 33 kb)

Tilføjelse pr. 27. maj 2009:

Konkurrencestyrelsen har senest oplyst, at styrelsen forventer at have en vejledende udtalelse klar i indeværende uge, som dog efterfølgende skal godkendes af ledelsen i Konkurrencestyrelsen. Konkurrencestyrelsens udtalelse kan således ikke forventes at foreligge inden tilbudsfristens udløb den 2. juni 2009.

I lyset af den uklarhed, der hersker med hensyn til, hvorvidt lægevagtskørselen kan udføres af både indehavere af taxibevillinger og indehavere af limousinetilladelser og uklarheden omkring mulighederne for opnåelse af forhåndstilsagn samt i respekt af den indbragte klage for Konkurrencestyrelsen, har Region Midtjylland derfor besluttet at udskyde tilbudsfristen på Konkurrencestyrelsens udtalelse.

Tilbudsfristen udskydes således til den 24. juni 2009 kl. 14.30.

Berigtigelse (Pdf, 82 kb)

Spørgsmål og svar pr. 27. maj 2009:

Anonymiserede spørgsmål og svar til udbudsmaterialet (Pdf, 65 kb)


Tilføjelse pr. 29. maj 2009:

  • I forbindelse med offentliggørelsen af spørgsmål/svar den 27. maj 2009 havde Region Midtjylland ved en fejl ikke fået anonymiseret det første dokument for person- samt virksomhedsnavne. Dette var en fejl, hvilket regionen beklager overfor de pågældende.
  • Såfremt tilbudsgivere allerede har afsendt deres tilbud, eller det allerede er kommet frem til Region Midtjylland, er det muligt at få sendt sit tilbud retur, så interesserede tilbudsgivere har mulighed for at tilpasse sit tilbud eventuelle nye oplysninger i perioden frem til tilbudsfristen den 24. juni 2009.

Spørgsmål og svar pr. 9. juni 2009:

Anonymiserede spørgsmål og svar til udbudsmaterialet (Pdf, 25 kb)

Tilføjelse pr. 18. juni 2009:

Region Midtjylland har besluttet at udskyde tilbudsfristen til den 8. juli 2009 kl. 14.30.

Årsagen til denne udsættelse er, at regionen venter på Konkurrencestyrelsens vejledende udtalelse om udbuddet.

I tilfælde af at Region Midtjylland ikke modtager en afklaring rettidigt inden denne nye tilbudsfrist, vil Region Midtjylland annullere udbuddet - og genudbyde, når der foreligger en afklaring.

Berigtigelse (Pdf, 82 kb)

Spørgsmål og svar pr. 9. juli 2009:

Anonymiserede spørgtsmål og svar til udbudsmaterialet (Word, 68 kb)

 Publiceret: 02.07.09.
Revideret: 09.07.09.