Region Midtjylland udbyder logistikløsning til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Region Midtjylland udbyder logistikløsning til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. 

Århus Sygehus står overfor at skulle gennemføre nogle radikale ændringer i sit nuværende supply chain setup, Århus Sygehus har i foråret 2009 internt gennemført et projekt omkring design af det fremtidige supply chain setup, og på basis af dette er følgende beslutninger truffet:

  • Der skal etableres en ekstern lagerterminal, som skal varetage opbevaring og ekspedition af de produkter, der kræver manuel håndtering, og som samtidig skal kunne fungere som cross-docking for ikke-lagerførte varer. Denne lagerterminal skal etableres og drives af en ekstern logistikudbyder (leverandøren).

Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument (Zip, 260 kb) - eller enkeltvis herunder:

EU-udbud 2009/S 107-155270:


Supplerende oplysninger pr. 25. juni 2009:

Spørgsmål og svar pr. 3. juli 2009:

Spørgsmål og svar pr. 4. august 2009:

 


  • Publiceret: 10.06.09.
  • Revideret: 04.08.09.