Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af ortopædkirurgiske produkter; Hofteproteser, cement, cementblandesæt, skyllesæt.

Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af ortopædkirurgiske produkter; Hofteproteser, cement, cementblandesæt, skyllesæt.

Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument her (Zip, 349 kb) - eller enkeltvis herunder:

EU-udbud 2009/S 237-339656:

Tilføjelse pr. 7. december 2009:

Tilføjelse 21. december 2009 vedrørende spørgsmål og svar:

Svar på modtagne spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort på denne hjemmeside primo januar 2010 og senest den 14. januar 2010.

Yderligere spørgsmål vil blive besvaret i det omfang, udbyder kan nå at fremkomme med svar og offentliggøre disse inden kontortids ophør 14. januar 2010.

Spørgsmål og svar pr. 8. januar 2009:

Rettelse pr. 8. januar 2009:

(Kontrakten er ændret for så vidt angår kravspecifikationen samt instrumentarium i kontraktbilag 2).

Spørgsmål og svar pr. 14. januar 2010:

 


  • Publiceret: 04.12.09.
  • Revideret: 14.01.10.