Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på et udbud vedrørende personalegoder og fleksible lønpakker til regionens medarbejdere.

Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på et udbud vedrørende personalegoder og fleksible lønpakker til regionens medarbejdere.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en 3-årig rammeaftale om køb af tjenesteydelser i henhold til Udbudsdirektivet[1].

Udbuddet vedrører muligheden for - med effektuering pr. 1. januar 2010 - at kunne tilbyde medarbejderne i Region Midtjylland en række bruttolønsfinansierede personalegoder, jf. kontraktbilag 1. Der er lagt op til, at der skal tilbydes følgende typer bruttolønsfinansierede personalegoder:

 • Bredbånd/mobilt bredbånd
 • Bredbåndstelefoni
 • Mobiltelefoni
 • Hjemme-pc og udstyr
 • Aviser
 • Erhvervskort

Udbuddet omhandler følgende:

 1. Det til opgaven relevante system/software
 2. Administrative ydelser/daglig administration
 3. Aftale-/kontraktindgåelse med (under-) leverandører af de produkter og ydelser, der er knyttet til de bruttolønsfinansierede personalegoder, og/eller assistere Region Midtjylland med indgåelser af aftaler med (under-) leverandører.
 4. Konsulentbistand, herunder udarbejdelse samt eventuel udsendelse af informationsmateriale/varekatalog om tilbuddene, skatteregler m.v. til medarbejderne i samarbejde med Region Midtjylland.

Region Midtjylland har som mål, at regionen skal have mindst mulig administration omkring personalegodeordningen.


 

[1] Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved følgende bekendtgørelser: nr. 326 af 11. april 2006, nr. 588 af 12. juni 2006 og nr. 597 af 7. juni 2007 (bekendtgørelse til implementering af Udbudsdirektivet).


Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument (Zip, 239 kb) - eller enkeltvis herunder:

EU-udbud nr. 2009/S 118-171261:

Spørgsmål og svar pr. 6. juli 2009:

 Spørgsmål og svar pr. 13. juli 2009:

Spørgsmål og svar pr. 5. august 2009:

 


 • Publiceret: 22.06.09.
 • Revideret: 05.08.09.