Region Midtjylland udbyder levering af personlige hygiejneartikler til Region Midtjylland. Udbudet vedrører samtlige hospitaler, institutioner og regionshusene under Region Midtjylland.

Region Midtjylland udbyder levering af personlige hygiejneartikler til Region Midtjylland. Region Midtjylland ønsker at indgå parallelle rammeaftaler med 1-3 leverandører pr. delområde.

Udbuddet vedrører samtlige hospitaler, institutioner og regionshusene under Region Midtjylland.

Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument her (Zip, 916 kb) - eller enkeltvis herunder:

EU-udbud 2009-S/161-234033:

Udbuddet er annulleret den 1. september 2009

 
 


  • Publiceret: 20.08.09.
  • Revideret: 02.09.09.