Region Midtjylland udbyder levering af personlige hygiejneartikler til Region Midtjylland. Udbudet vedrører samtlige hospitaler, institutioner og regionshusene under Region Midtjylland.

På baggrund af indkomne spørgsmål og kommentarer har Region Midtjylland valgt at foretage nogle ændringer i det oprindeligt udsendte udbudsmateriale, herunder bl.a. en ændring af underkriterierne til tildelingskriteriet "det økonomiske mest fordelagtige tilbud". Der er derfor udarbejdet en tilrettet version af det samlede udbudsmateriale.

Som en følge af disse ændringer har Region Midtjylland forlænget tilbudsfristen frem til den 18. december 2009 kl. 14:30. Adgangen til at stille spørgsmål er ligeledes forlænget.

Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument her (Zip, 962 kb) - eller enkeltvis herunder:

EU-udbud 2009/S 193 277 309:

Plancher fra udbudspræsentationen 20. oktober 2009 (Pdf, 430 kb)

Spørgsmål og svar pr. 13. november 2009:

Spørgsmål og svar pr. 1. december 2009:

Rettelse pr. 8. december 2009:

                                              *****
Nedenfor ses 1. udgave af udbudsmaterialet:
Region Midtjylland udbyder levering af personlige hygiejneartikler til Region Midtjylland.

Udbuddet vedrører samtlige hospitaler, institutioner og regionshusene under Region Midtjylland.

Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument her (Zip, 893 kb) - eller enkeltvis herunder:

EU-udbud 2009/S 193 277 309:


Rettelse pr. 28. oktober 2009:

  • Kontraktbilag 2 er dags dato erstattet ovenfor

Supplerende oplysninger samt spørgsmål og svar 30. oktober 2009:

Rettelse pr. 3. november 2009:

  • Nyt: Kontraktbilag 2 er dags dato erstattet ovenfor (ændret formatering af kolonne H) 
  • Nyt: Udbudsbilag 1-5 er dags dato erstattet ovenfor. Det er nu muligt at tilføje tekst i feltet ”1.6 eventuelle supplerende oplysninger”.

Rettelse pr. 5. november 2009:

  • Nyt: Udbudsbilag 1-5 er dags dato erstattet ovenfor. Det er nu muligt at tilføje tekst i bilag 5.

Rettelse pr. 9. november 2009:

 


  • Publiceret: 07.10.09.
  • Revideret: 08.12.09.