Til anvendelse på Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Århus Universitetshospital, Skejby udbyder Region Midtjylland indkøb af 1 komplet og fuldt funktionsdygtig PET/CT scanner (inkl. nødvendige arbejdsstationer til optagelse og rekonstruktion).

Til anvendelse på Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Århus Universitetshospital, Skejby udbyder Region Midtjylland indkøb af 1 komplet og fuldt funktionsdygtig PET/CT scanner (inkl. nødvendige arbejdsstationer til optagelse og rekonstruktion).

Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument her (Zip, 1.335 kb) - eller enkeltvis herunder:

EU-udbud 2009/S 213-283592:

Tilføjelse pr. 26. januar 2009:

Rettelse 27. januar 2009:

Spørgsmål og svar pr. 9. februar 2009:


  • Publiceret: 23.01.09.
  • Revideret: 09.02.09.