Region Midtjylland udbyder entrepriser til opførelse af ny bygning J7, en tilbygning til Århus Sygehus (prækvalifikation).

Begrænset udbud med prækvalifikation
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade

Region Midtjylland udbyder herved til begrænset udbud med prækvalifikation for nedenstående entrepriser til opførelse af ny bygning 7J - en tilbygning til Århus Sygehus. 

Arbejdets omfang:
Observationssengeafsnit, kontor- og personalefaciliteter, råhus samt mindre ombygninger i tilstødende eksisterende bygninger.

Bygningen har et etageareal på 1770 m2 og opføres i 3 etager samt begrænset kælderareal, en tilknytning til sygehusets eksisterende tunnelsystem.

Bygningen opføres med ydervægge af murværk med bagvæg af betonelementer. Etageadskillelser af betonelementer understøttet af bærende betonvægge. Opføres med trægitterspær med tegltag. Indervægge i systemgipsskillevægge. 

Udførelsesperiode: 
September 2009 – juli 2010.

Entrepriser:
01 Råhusentreprisen
13 Tømrer-/snedkerentreprisen
15 Gulventreprisen
16 Malerentreprisen
41 VVS-entreprisen
43 Ventilationsentreprisen
51 El-entreprisen
99 Elevatorentreprisen

Der vil blive udvalgt fem til syv bydende pr. entreprise.

Prækvalifikationsmaterialet skal indeholde:

  • Oplysning om hvilket firma, der anmoder om prækvalifikation, telefonnummer, e-mail-adresse og kontaktperson.
  • Fremlæggelse af liste over de betydeligste arbejder af sygehusbyggeri indenfor de seneste 3 år.
  • Oplysninger om, hvordan virksomheden i forbindelse med de senest udførte opgaver har sikret, at arbejdet kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
  • Redegørelse for virksomhedens antal beskæftigede samt oplysning om uddannelses- og ansættelsesforhold.
  • Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen maks. seks måneder gammel.
  • Tro og love erklæring om ubetalt gæld til det offentlige.

Anmodning om prækvalifikation:
Anmodningen skal være Rådgivergruppen DNU i hænde senest den 8. juli 2009 kl. 16.00.

Rådgivergruppen DNU
Hedeagervej 3, 2. sal
8200 Århus N.
Att.. Jens Balle Christensen

 


  • Publiceret: 23.06.09
  • Revideret: