Udbud indenfor Bygge- og Anlægsområdet i henhold til tilbudsloven. Region Midtjylland udbyder levering og etablering af et energistyringssystem til Region Midtjyllands institutioner (prækvalifikation).

Beskrivelse af opgaven
Udbud indenfor Bygge- og Anlægsområdet i henhold til tilbudsloven. Udbuddet omfatter levering og etablering af et energistyringssystem til Region Midtjylland.

Udbudsform: Begrænset udbud

Region Midtjyllands stab ved Koncern-økonomi ”Bygningskontoret” har til opgave at administrere og opsamle regionens energiforbrug og vil i samarbejde med regionens institutioner gennemføre registreringen af energi- og vandforbruget i regionens bygninger.

Opgaven omfatter hovedsageligt leveringen og etableringen af et energistyringssystem til Region Midtjylland.

Systemet vil få mange brugere og skal administreres fra regionens bygningskontor og af superbrugere på de enkelte økonomiske enheder.

Programmet skal kunne opsamle målte energidata og præsentere dem på en overskuelig måde for Region Midtjyllands brugere. 

Energiregistreringen har til formål at forbedre energiforholdene i regionens bygninger og skal medvirke til at spare energi ved at kunne give et overblik over forbruget af varme, el og vand.

Der skal endvidere være mulighed for opsamling af miljødata i form af forskellige forbrug og konsekvenser heraf, for udførelse af grønne regnskaber.

Arbejdet forventes afsluttet ultimo juni 2010.

Tildelingskriterier
Udvælgelseskriterier:
Der vil maks. blive prækvalificeret 5 virksomheder til at afgive bud.

Anmodning om deltagelse i udbuddet skal fremsendes på dansk, og der skal vedlægges følgende oplysninger:

  1. Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mail adresse og kontaktperson
  2. En beskrivelse af tilsvarende systemer med brochurer og referenceliste vedlagt
  3. Regnskabsoplysninger for de seneste 3 år
  4. Dokumentation for kvalitetssikringssystem og tilsvarende
  5. Firmapræsentation

Anmodningen afleveres i 2 eksemplarer samt et elektronisk eksemplar som Pdf-fil på CD-ROM.

Firmaer, der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven. 

Udgifter til udarbejdelse af anmodningen og tilbuddet honoreres ikke.

Frist for aflevering
Sidste frist for aflevering af anmodning om prækvalifikation er 12. oktober 2009 kl. 12.00.

Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse
Anmodning om prækvalifikation sendes til:

ORBICON | LEIF HANSEN
Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J
Att: Birgitte Møller Jokinen
Tlf. +45 9685 8614

Yderligere information
Ordregivende myndighed:
Region Midtjylland
Regionshuset
Lægårdsvej 12
7500 Holstebro
Att.: Bygningskontoret

Udførelsessted og kontaktperson:
Region Midtjyllands institutioner består af ca. 1,2 mio. m2 fordelt på ca. 100 forskellige adresser.

Kontaktperson: Ingeniør Mogens Thomsen, tlf.: +45 8728 5464

Følgende tildelingskriterier vil blive vurderet i forbindelse med vurdering af indkomne tilbud fra de prækvalificerede firmaer:

Udbuddet er efter kriterierne økonomisk mest fordelagtige bud.


  • Publiceret: 21.09.09.
  • Revideret: