Region Midtjylland udbyder opførelse af ny bygning til udvidelse af strålekapaciteten i Århus (prækvalifikation).

UDBUDET ER ANNULLERET - JF. BEKENDTGØRELSE AF 20.05.09 (Pdf, 85 kb). Nyt udbud offentliggjort 22.05.09.

Region Midtjylland udbyder opførelse af ny bygning til udvidelse af strålekapaciteten i Århus (prækvalifikation):

Som en del af regeringens kræftbehandlingsplan skal strålekapaciteten i Århus udvides, så der kan ibrugtages to strålekanoner i 2011 og to strålekanoner 2013. På grund af denne udvidelse af strålekapaciteten skal der opføres en ny bygning, hvor strålekanonerne placeres. Der er endvidere behov for en række servicerum, kontorfaciliteter m.v. 

Strålebehandlingen er i dag koncentreret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. De nye arealer placeres på Århus Universitetshospital, Skejby og forbindes til det eksisterende sygehus. 

Byggeriet omfatter ca. 4.600m² bebyggelse i 4 etager. 

Plan 01 indeholder stråleterapien med behandlingsrum til 4 strålekanoner samt tilhørende rum såsom venterum, kontorer, depoter, værksted, omklædningsrum mv. 
Plan 02 indeholder konsultation samt kontorer.
Plan 03 indeholder OP-stue, MR-scanner, PET/CT-scanner, Brachy rum samt tilhørende rum såsom sengestue, depot mv. 
Plan 04 indeholder teknik, kantine samt kontorer.

 


  • Publiceret: 06.04.09.
  • Revideret: 22.05.09.