Region Midtjylland udbyder fagentrepriser ved ombygning og tilbygning til Intensivafdelingen på Århus Universitetshospital Skejby og en udflytning af Respirationscenter Vest til Århus Universitetshospital Skejby (prækvalifikation).

Begrænset udbud
Århus Universitetshospital Skejby
Intensivafdeling og respirationscenter Vest
Bygning G, F1, G1 og H1.

Region Midtjylland udbyder som begrænset udbud, jf. EUs udbudsdirektiv, nedennævnte fagentrepriser ved opførelse af Århus Universitetshospital Skejby, bygning G, F1, G1 og H1 for Intensivafdeling og Respirationscenter Vest.

Udbudstidsplan:

  • Ansøgningsfrist til prækvalifikation: 22. juni 2009
  • Udsendelse af udbudsmateriale: 1. juli 2009
  • Forventet licitation: Medio august 2009
  • Forventet byggestart: Primo oktober 2009
  • Byggeperiode: 30 måneder

Prækvalifikation:
Prækvalifikationen gennemføres i henhold til udbudsbekendtgørelse nr. EUT: 2009 /S98-141603.

Prækvalifikationen opnås på grundlag af krav til ansøgernes egnethed i forhold til de økonomiske og finansielle forhold samt teknisk og faglig viden, som angivet i udbudsbekendtgørelsen.

Til prækvalifikationen skal det præciseres, at for at komme i betragtning skal alle anførte forhold i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2. fremsendes.

Kontrakt:
Kontrakten tildeles på grundlag af laveste pris.

Arbejdets omfang:
Opvågning, OBS, intensivstuer, personalefaciliteter, skyllerum, medicinrum, ambulatorier, røntgenrum inkl. tekniske installationer, elevatorer og trapper.

Bygningen opføres i 2 etager med delvis kælder til installationer og depoter.

Bygningen opføres med ydervægge af murværk og pladsstøbte etageadskillelser af beton understøttet af bærende betonsøjler. Tagdækning af pap på underlag af finer og præfabrikerede gitterspær. Indervægge hovedsaglig systemgipsskillevægge, kombineret med glaspartier.

Bygningen leveres med inventar, teknisk inventar og medicoteknisk udstyr (søjler og installationspaneler).

Etagearealet udgør ca. 6.000 m2 nybyggeri og ombygning af eksisterende bygning G på ca. 1.700 m2.

Entrepriser:
Arbejderne udbydes i 17 fagentrepriser i alt:
01 Terræn- og haveanlæg
02 Råhusentreperisen
03 Tømrer- og snedkerentreprisen
04 Facadelukningsentreprisen
05 Malerentreprisen
06 Gulventreprisen
07 VVS-entreprisen
08 Sprinklerentreprisen
09 Ventilationsentreprisen
10 El-entreprisen
11 Edb-kabling
12 Elevatorentreprisen
13 Fast inventar
14 Rustfrit stålinventar
15 Loftlifte
16 Loftsøjler
17 Vægpaneler

Licitation:
Tid og sted for afholdelse af licitationen fremgår af udbudsmaterialet.

Udbudsbekendtgørelse (Pdf, 86 kb).

Eventuelle spørgsmål til udbud af Intensiv og Respirationscenter Vest kan rettes til:

Rådgivergruppen DNU
Hedeager 3
8200 Århus N.
Att.: Projektleder Claus N. Møller
E-mail: cm@rg-dnu.dk 


  • Publiceret: 28.05.09
  • Revideret: