Region Midtjylland v/Århus Sygehus ønsker at indgå en OPP-kontrakt om finansiering, opførelse og drift af et p-hus med ca. 400 p-pladser. Dertil kommer drift af ca. 500 p-pladser i terræn ved Nørrebrogade og Tage Hansens Gade (prækvalifikation).

Prækvalifikation
Region Midtjylland v/Århus Sygehus ønsker at indgå en OPP-kontrakt om finansiering, opførelse og drift af et p-hus med ca. 400 p-pladser. Dertil kommer drift af ca. 500 p-pladser i terræn ved Nørrebrogade og Tage Hansens Gade.

Kontrakten vil vedrøre en driftsfase på mindst 10 og højest 25 år, idet det forventes, at sygehusets nuværende aktiviteter flyttes til Skejby inden for 10 år.

Kontrakten vil indeholde bestemmelser, der sikrer OPP-leverandøren en økonomisk godtgørelse, hvis driftsfasen bliver mindre end 25 år, eller hvis sygehusets udflytning til Skejby inden driftsfasens udløb medfører en reduceret indtægt fra udlejning af p-pladserne.

Supplerende oplysninger kan rekvireres via ams@kuben.dk.

For at ansøge om prækvalifikation skal kriterierne i udbudsbekendtgørelsen opfyldes.


  • Publiceret: 25.02.09.
  • Revideret: