Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation): Totalentreprise til opførelse af Psykiatriens Hus Silkeborg.

Prækvalifikation til begrænset udbud:

Udbuddet omfatter totalentreprise til opførelse af Psykiatriens Hus Silkeborg.

EU-udbud 2009/S 212 305569:

Omfanget og krav til prækvalifikationsmaterialet fremgår af

Yderligere oplysninger og
ansøgning om deltagelse skal sendes til:

COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9
8000 Århus C.
Att.: Projektkoordinator Eva Hansen
E-mail: evha@cowi.dk
Tlf. 8739 6600
senest tirsdag den 8. december 2009 kl. 14.00.


  • Publiceret: 04.11.09.
  • Revideret: