Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation) udførelse af nyt generatoranlæg og hovedtavler på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade, 1. etape - Frist: 03.05.2010, kl. 12.00.

Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation) udførelse af nyt generatoranlæg og hovedtavler på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade, 1. etape - Frist: 03.05.2010, kl. 12.00.

Beskrivelse af opgaven
Udbud indenfor Bygge- og Anlægsområdet i henhold til tilbudsloven. Udbuddet omfatter levering og installation af nye dieselgeneratoranlæg i størrelserne ca. 800 til 1000 kVA samt levering og installation af tilhørende hoved- og fordelingstavler og demontering af eksisterende 3 stk. generatoranlæg.

Opgaven udbydes i 2 etaper med levering og installation af i alt 9 nye generatoranlæg. Nærværende udbud omhandler 1. etape, hvor 5 anlæg placeres indendørs. Projektets 2. etape udbydes medio 2010 og indeholder 4 anlæg placeret i containere.

Udbudsform
Begrænset udbud.

Region Midtjylland ønsker at renovere nødforsyningen på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade.
Opgaven omfatter levering af 5 stk. nye generatoranlæg som monteres indendørs, inkl. udskiftning af tilhørende hoved- og fordelingstavler.

Endvidere omfatter opgaven demontering af eksisterende generatoranlæg og alle omkoblinger mellem eksisterende og nye el-anlæg.

1. etape forventes afsluttet medio 2011. 2. etape forventes udbudt medio 2010 og forventes afsluttet ultimo 2011.

Udvælgelseskriterier
Der vil blive prækvalificeret 3-5 virksomheder til at afgive bud.

Blandt de egnede og konditionsmæssige ansøgninger vil Region Midtjylland udvælge minimum 3 og maksimalt 5 virksomheder til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet, og virksomhedernes tekniske og faglige kapacitet, med hovedvægten på sidstnævnte.

Region Midtjylland vil således udvælge de 3 – 5 virksomheder, der - i lyset af den udbudte opgave og ønsket om den bedst mulige konkurrence - har de bedste og bredeste kompetencer og samtidig en tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte den udbudte opgave.

Anmodning om deltagelse i udbuddet skal fremsendes på dansk, og der skal vedlægges følgende oplysninger:

  • Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mailadresse og kontaktperson
  • Referenceliste for levering af nøddieselgeneratoranlæg på sygehuse i Danmark/tilsvarende projekter, ikke ældre end 5 år.
  • Referenceliste for udførelse af tilsvarende el-arbejder på sygehuse i Danmark, ikke ældre end 3 år.
  • Regnskabsoplysninger for de seneste 3 år.
  • Dokumentation for kvalitetssikringssystem og tilsvarende
  • Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige
  • Firmapræsentation.

Anmodningen afleveres i 2 eksemplarer samt et elektronisk eksemplar som pdf-fil på CD-ROM.

Firmaer, der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven.

Udgifter til udarbejdelse af anmodningen og tilbuddet honoreres ikke.

Tildelingskriterier
Følgende tildelingskriterier vil blive vurderet i forbindelse med vurdering af indkomne tilbud fra de prækvalificerede firmaer:

Kriteriet for tildeling er "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud".

Frist for aflevering
Sidste frist for aflevering af anmodning om prækvalifikation er mandag d. 3. maj 2010, kl. 12.00.

Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse:
Anmodning om prækvalifikation sendes til:

ALECTIA A/S
Skanderborgvej 190
8260 Viby J
Att.: Ingeniør Martin Kallesø-Hansen
Tlf. 2966 3418
E-mail: mtk@alectia.com  

Yderligere information
Ordregivende myndighed:

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade
Nørrebrogade 44
8000 Århus C
Att.: Teknisk souschef Ole Bjerregaard Jacobsen

Udførelsessted
Århus Sygehus Nørrebrogade 


  • Publiceret: 12.04.10.
  • Revideret: