Som resultat af en regional udredning af det nuklearmedicinske speciale i Region midt, er der indentificeret et stort behov for et teknologisk løft af afdelingernes apparaturpark. I den forbindelse udbydes hermed 4 gammatællere til regionens klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger. Derfor ønsker Region Midtjylland at anskaffe 4 gammatællere ith. vedlagte kravspecifikation.

Som resultat af en regional udredning af det nuklearmedicinske speciale i Region midt, er der indentificeret et stort behov for et teknologisk løft af afdelingernes apparaturpark. I den forbindelse udbydes hermed 4 gammatællere til regionens klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske afdelinger.

Derfor ønsker Region Midtjylland at anskaffe 4 gammatællere ith. vedlagte kravspecifikation.

Tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med de Klinisk Fysiologiske og Nuklearmedi-cinske Afdelinger det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Funktionalitet og teknisk kvalitet 50 %
  • Økonomi 30 %
  • Ergonomi, design og brugervenlighed 10%
  • Service og reservedelslogistik 8 %
  • Miljø 2 %

Der skal afleveres underskrevet tro og loveerklæring sammen med tilbuddet.

Der indkøbes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser.
Kontaktoplysninger:
Yderligere oplysninger/spørgsmål vedr. udbuddet sendes til:
Medicoingeniør Karen Søndergaard karen.soendergaard@stab.rm.dk
og
Projektsekretær Helle Slotsdal helle.slotsdal@stab.rm.dk

Venligst send alle henvendelser til begge kontaktpersoner.

Tilbuddet fremsendes i 2 papireksemplarer samt 6 stk. i elektronisk form (USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N.
Att: Helle Slotsdal
Mrk: projektnr. 5322


Tilbudsfrist:
Mandag den 17. januar 2011 kl. 14.00


  • Publiceret: 14.12.10
  • Revideret: