Region Midtjylland ønsker at anskaffe 3 stk. automatisk blodopsamlingssystemer med tilhørende arbejdsstation til Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Immunologisk Afdeling. Alt tilbudt udstyr bør være nøje beskrevet i form af brochure og datablade med udførlige tekniske specifi-kationer, samt listepriser på tilbudt udstyr og optioner. Udover dette ønskes tilbudsmaterialet indholdene oplysninger om estimat for totaldriftsomkostninger (300 kørsler per år), samt prisliste for vitale reservede-e.

Beskrivelse af opgaven:
Region Midtjylland ønsker at anskaffe 3 stk. automatisk blodopsamlingssystemer med tilhørende arbejdsstation til Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Immunologisk Afdeling.

Alt tilbudt udstyr bør være nøje beskrevet i form af brochure og datablade med udførlige tekniske specifikationer, samt listepriser på tilbudt udstyr og optioner. Udover dette ønskes tilbudsmaterialet indholdene oplysninger om estimat for totaldriftsomkostninger (300 kørsler per år), samt prisliste for vitale reservedele.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Klinisk Immunologisk afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtnin-gen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Økonomi 30%
  • Funktionalitet og brugervenlighed 50%
  • Uddannelse 10 %
  • It/software & Service 10 %

Udbudsmateriale kan hentes her:

Spørgsmål og svar:
Spørgsmål og svar 1 uploaded 4/2


Kontaktoplysninger:
Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret stilles skriftligt til samtlige nedenstående:

Projektleder Bo Sørensen, mail: bo.soerensen@stab.rm.dk
Medicoingeniør Rikke K. Jensen mail: rikke.jensen2@stab.rm.dk 
og
Projektsekretær Helle Slotsdal, mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Adresse for aflevering af tilbud:
Region Midtjylland,
Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N.
Mrk: projektnr. 4541
Att.: Helle Slotsdal

Frist for aflevering af tilbud: Fredag den 19. februar 2010 kl. 12.00


  • Publiceret: 29.01.2010
  • Revideret: 01.02.2010