Region Midtjylland ønsker at anskaffe ønsker at indkøbe 1 stk. automatisk farv-ningssystem med arbejdsstation til Århus Universitetshospital, Århus sygehus, Patologisk Institut. Alt tilbudt udstyr bør være nøje beskrevet i form af brochure og datablade med udførlige tekniske specifi-kationer, samt listepriser på tilbudt udstyr og optioner. Udover dette ønskes at tilbudsmaterialet indeholder oplysninger om estimat for totaldriftsomkostninger per objektglas(i for henholdsvis IHC, ISH, FISH farv-ningsmetoder), samt prisliste for vitale reservedele. Det oplyses, at det bevilliget beløb som er til rådighed for dette indkøb beløber sig til max. 1,35 mio kr

Beskrivelse af opgaven:
Region Midtjylland ønsker at anskaffe ønsker at indkøbe 1 stk. automatisk farv-ningssystem med arbejdsstation til Århus Universitetshospital, Århus sygehus, Patologisk Institut.

Alt tilbudt udstyr bør være nøje beskrevet i form af brochure og datablade med udførlige tekniske specifi-kationer, samt listepriser på tilbudt udstyr og optioner. Udover dette ønskes at tilbudsmaterialet indeholder oplysninger om estimat for totaldriftsomkostninger per objektglas(i for henholdsvis IHC, ISH, FISH farv-ningsmetoder), samt prisliste for vitale reservedele.

Det oplyses, at det bevilliget beløb som er til rådighed for dette indkøb beløber sig til max. 1,35 mio kr

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Patologisk Institut det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

Økonomi 30 %
Funktionalitet og brugervenlighed 50 %
Uddannelse 10 %
It/software & Service 10 %

Der indkøbes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Udbudsmateriale kan hentes her:

Kontaktoplysninger:
Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret stilles skriftligt til samtlige nedenstående:

Projektleder Bo Sørensen, mail: bo.soerensen@stab.rm.dk
Medicoingeniør Rikke K. Jensen mail: rikke.jensen2@stab.rm.dk
og
Projektsekretær Helle Slotsdal, mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Tilbuddet fremsendes i to papireksemplarer samt på 1 stk. USB/CD-ROM til:

Region Midtjylland,
Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N.
Att.: Helle Slotsdal
Mrk. "projekt 7710"

Frist for aflevering af tilbud: Fredag den 19. februar 2010 kl. 12.00


  • Publiceret: 01.02.2010
  • Revideret: