Der ønskes anskaffet 3 stk. ballopumper samt option på 1 stk. til brug på Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk Afdeling T, Århus Universitetshospital, Skejby. Apparatet skal anvendes indenfor følgende specialer: • Til støtte af hjertet ifm. insufficent hjertepumpefunktion efter hjertekirurgi • Til støtte af hjertet ifm. akut hjertesvigt og ballonbehandling Minimumsbestykning • Tilbudsgiver bedes adressere alle nedenstående punkter i forbindelse med tilbuddet. • Tilbuddet skal inkludere tilstrækkelig applikationstræning i forbindelse med idriftsættelse, samt serviceinstruktion for 1-2 medico-teknikere i first-line service.

Der ønskes anskaffet 3 stk. ballopumper samt option på 1 stk. til brug på Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk Afdeling T, Århus Universitetshospital, Skejby. Apparatet skal anvendes indenfor følgende specialer:

• Til støtte af hjertet ifm. insufficent hjertepumpefunktion efter hjertekirurgi
• Til støtte af hjertet ifm. akut hjertesvigt og ballonbehandling


Minimumsbestykning:

 • Tilbudsgiver bedes adressere alle nedenstående punkter i forbindelse med tilbuddet.
 • Tilbuddet skal inkludere tilstrækkelig applikationstræning i forbindelse med idriftsættelse, samt serviceinstruktion for 1-2 medico-teknikere i first-line service.

Der ønskes anskaffet 3 stk. ballopumper samt option på 1 stk. til brug på Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk Afdeling T, Århus Universitetshospital, Skejby. Apparatet skal anvendes indenfor følgende specialer:

• Til støtte af hjertet ifm. insufficent hjertepumpefunktion efter hjertekirurgi
• Til støtte af hjertet ifm. akut hjertesvigt og ballonbehandling


Minimumsbestykning
• Tilbudsgiver bedes adressere alle nedenstående punkter i forbindelse med tilbuddet.
• Tilbuddet skal inkludere tilstrækkelig applikationstræning i forbindelse med idriftsættelse, samt serviceinstruktion for 1-2 medico-teknikere i first-line service.


Krav til udstyret:

Det tilbudte udstyr skal overholde de til enhver tid gældende nationale/internationale standarder for elektronisk udstyr (CEN, ISO, IEC), herunder opfylde krav om CE-mærkning.

 • De tilbudte ballonpumper skal være med indbygget back-up funktion i tilfælde af strømsvigt.
 • Det tilbudte udstyr skal leveres med engelsk display.
 • Det tilbudte udstyr skal være mobilt.
 • Der skal være en dansk salgs- og serviceorganisation.
 • Tilbuddet skal inkludere undervisning for brugere og medicoteknikere.
 • Der skal kunne leveres simulatorbokse samt test-kit
 • Det tilbudte udstyr bør kunne levere data til eksternt dataopsamlingsudstyr (fx PDM) via eksempelvis et RS232 stik.
 • Angiv om de tilbudte pumper er kompatible med katetre af andet fabrikat.
 • De tilbudte ballonpumper bør kunne tåle en almindelig mekanisk vask med vand og sæbe.
 • Beskriv muligheden for at låne en ballonpumpe ifm. reparation.
 • Beskriv mulighederne for at gemme parametre fra ballonpumpen eksternt.
 • Det tilbudte udstyr bør have mulighed for eksterne alarmfunktion.
 • Service-interval bør oplyses.
 • Oplys pris på service-kit.
 • Det tilbudte udstyr bør have log-funktion til genskabelse af hændelsesforløb.

Ordregiver forbeholder sig ret til at besigtige det tilbudte udstyr i klinisk drift på en afdeling med tilsvarende kliniske funktioner.

Ordregiver forbeholder sig ret til at afprøve den tilbudte leverance på et eller flere af ordregivers brugssteder i perioden fra tilbudsfristens udløb til forventet svar til tilbudsgiverne.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at eventuel afprøvning/besigtigelse vil indgå i bedømmelsen af underkriteriet ”funktionalitet og brugervenlighed” i forbindelse med tilbudsevalueringen.

Ordregiver afholder udgifterne til en eventuel afprøvning/besigtigelse af den tilbudte leverance.

Tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Billeddiagnostisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 • Økonomi: 40 %
 • Funktionalitet og brugervenlighed: 40 %
 • Service: 20 %

Der indkøbes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser
Der skal afleveres underskrevet tro- og loveerklæring sammen med tilbuddet.

Udbudsmateriale:
Region Midtjyllands Standardbetingelser
Tro og loveerklæring

Tilbuddet fremsendes i 2 papireksemplarer samt i elektronisk form 3 stk. (USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: projektnr. 10716
Att.: Helle Slotsdal

Henvendelse vedr. udbuddet rettes til:
Medicoingeniør Steven Brantlov steven.brantlov@stab.rm.dk
og
Projektsekretær Helle Slotsdal helle.slotsdal@stab.rm.dk


Frist for modtagelse af tilbud:
26. november 2010 kl. 14.00


 • Publiceret: 9.11.2010
 • Revideret: