Region Midtjylland ønsker at anskaffe en kirurgisk C-bue til Dagkirurgisk afsnit, Århus Uni-versitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade

Region Midtjylland ønsker at anskaffe en kirurgisk C-bue til Dagkirurgisk afsnit, Århus Uni-versitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C.


Krav til udstyret:
C-buen skal kunne anvendes til:

 • Pac-anlæggelse (port til kemoterapi)
 • Fod/ankeloperationer
 • Traumepatienter (fjernelse af søm,skruer,skinner o.l)
 • Ortopædkirurgske børnepatienter
 • Bagstrengsstimulationer (der lægges et kateter i ryggen til blokering af nervebaner)
 • Lumbale diskusprolapser
Krav til C-buen:

 • Billedfeltstørrelse ca. 23 cm.
 • Der ønskes en kompakt model med monitor/monitorer på selve C-buen.
  Papirprinter. 
 • Mulighed for lagring på CD-ROM eller USB ønskes belyst. 
 • Alle optioner ønskes prissat i tilbuddet. 
 • Tilbuddet skal inkludere anmeldelsesgebyr til SIS. 
 • PACS/RIS kompatibelt, nyeste DICOM version. 
 • Minimum DICOM store, DICOM print samt DICOM worklist. 
 • Tilbuddet skal inkludere undervisning for brugere og medicoteknikere. 
 • Beskriv om det er muligt at lave annoteringer på billederne (f.eks. højre/venstre mar-kering)
Der er ikke yderligere materiale til udbuddet, end det der fremgår af denne annoncering

Udbudsmateriale:
Tro- og loveerklæring (word)
Region Midtjyllands Standardbetingelser (pdf)

Adresse for aflevering af tilbud:
Tilbuddet fremsendes i 2 papireksemplarer samt i 2 stk elektronisk form(USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N.
Mrk: projektnr. 2271

Der skal afleveres underskrevet Tro- og loveerklæring sammen med tilbuddet.

Tildelingkriterier:

Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Dagkirurgisk afsnit det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede
kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

• Funktionalitet 30 %
• Kvalitet 30 %
• Pris 40 %

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Yderligere information:
Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående begge nedenstående kontaktpersoner:

Klinisk ingeniør Gitte Buch Starup,
e-mail: gitte.starup@stab.rm.dk
og
Projektsekretær Helle Slotsdal
e-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Tilbudsfrist:
Mandag den 11. oktober 2010 kl. 14.00.