Annoncering: Region Midtjylland ønsker at anskaffe en kirurgisk C-bue til Orthopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens samt en kirurgisk C-bue til Dagkirurgisk afsnit, Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ.

Annoncering: Region Midtjylland ønsker at anskaffe en kirurgisk C-bue til Orthopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens samt en kirurgisk C-bue til Dagkirurgisk afsnit, Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ.

Krav til udstyret:

C-buen til Horsens skal kunne anvendes til:

 • Børn (fra 3 mdr. gamle og opefter) 
 • Hånd-, Fod- og ankelkirurgi 
 • Traumekirurgi – herunder hoftebrud 
 • Skulder- og albuekirurgi

C-buen til Randers skal kunne anvendes til: 

 • Børn (fra 3 mdr. gamle og opefter) 
 • Tumor- og infektionskirurgi 
 • Fod- og ankelkirurgi 
 • Traumekirurgi 
 • Skulder- og albuekirurgi 
 • Urologiske indgreb (bl.a. stenfjernelse og anlæggelse af JJ-katheter)

Fælles krav til de kirurgisk C-buer:

 • Billedfeltstørrelse ca. 23 cm.
 • Der ønskes en kompakt model med monitor/monitorer på selve C-buen, samt en separat monitorvogn med 1-2 monitorer.
 • Papir/filmprinter.
 • Mulighed for lagring på CD-ROM eller USB ønskes belyst.
 • Alle optioner ønskes prissat i tilbuddet.
 • Tilbuddet skal inkludere anmeldelsesgebyr til SIS.
 • PACS/RIS kompatibelt, nyeste DICOM version.
 • Minimum DICOM store, DICOM print samt DICOM worklist.
 • Tilbuddet skal inkludere undervisning for brugere og medicoteknikere.

Det skal for C-bue til Horsens være muligt at lave annoteringer på billederne (f.eks. højre/venstre markering)

Der er ikke yderligere materiale til udbuddet, end det der fremgår af denne annoncering

Kriterier for tildeling:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Orthopædkirurgisk Afdeling/Dagkirurgisk afsnit det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 • Funktionalitet 30 %
 • Kvalitet 30 %
 • Pris 40 %

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands Standardbetingelser.
Der skal afleveres underskrevne tro- og loveerklæringer sammen med tilbuddet.
 
Hent tro og loveerklæringer samt standardbetingelser her:

Kontaktoplysninger:
Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til begge nedenstående kontaktperson:
Klinisk ingeniør Gitte Buch Starup, 89498510
e-mail: gitte.starup@stab.rm.dk
og
Projektsekretær Helle Slotsdal, 89498510,
e-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Afgivelse af tilbud:
Tilbuddet fremsendes i tre papir eksemplarer samt to elektronisk eksemplar (USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling 
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N.
Mrk: projektnr. 10.423/10.318/2010

Afleveringsfrist: Mandag den 8. marts 2010 kl. 12.00


 • Publiceret: 12.02.2010
 • Revideret: