Region Midtjylland udbyder evaluering af Vækstforum projektet ”iKraft – It som innovativ drivkraft”.

Beskrivelse af opgaven
Region Midtjylland har valgt at annoncere opgaven, selvom den ligger under tærskelværdien på 500.000 kr. efter ”lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter” (tilbudsloven).

Opgaven vedrører evaluering af Vækstforum projektet iKraft – It som innovativ drivkraft.

Der skal gennemføres en evaluering af projektet iKraft inden udgangen af 2010. iKraft har til formål at skabe vækst og udvikling i Region Midtjylland ved at fremme den innovative anvendelse af it.

Evalueringen skal indeholde en evaluering af den opnåede effekt samt en evaluering af de enkelte ydelser i projektet.

Se www.ikraft.dk og 
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/
innovation+og+it/it+som+drivkraft


for yderligere information om iKraft, samt det vedhæftede bilag (Pdf, 33 kb), der beskriver evalueringsopgaven yderligere.

Region Midtjyllands standardbetingelser for mindre indkøb (Pdf, 1.554 kb) vil være gældende.

Kriterier for tildeling af opgaven
Der vil blive lagt vægt på: 

  • erfaringer med evalueringer af lignende projekter 
  • beherskelse af kvantitative såvel som kvalitative analyseteknikker 
  • kvalificerede overvejelser angående analysedesign 
  • pris (udspecificeret)

Kontakt for yderligere oplysninger
Morten Falbe-Hansen
Tel. +45 8728 5162
Mob. +45 2165 0247
Innovation & Forskning ▪ Regional Udvikling ▪ Region Midtjylland
Skottenborg 26 ▪ 8800 Viborg
E-mail: Morten.falbe-hansen@ru.rm.dk  

Adresse for modtagelse af tilbud
Region Midtjylland
Innovation & Forskning, Regional Udvikling
Skottenborg 26
8800 Viborg
Att.: Morten Falbe-Hansen 

Frist for modtagelse af tilbud
Tirsdag den 25. maj 2010 kl. 12.00.

Tilbud skal vedlægges tro og loveerklæring (Word, 69 kb) vedrørende gæld til det offentlige.


  • Publiceret: 10.05.2010.
  • Revideret